Obecny, barokowy pałac w Kamieniu Śląskim powstał w trzeciej ćwierci XVII wieku w wyniku przebudowy zamku obronnego, dokonanej przez Zofię von Larisch.

         Wcześniej, gdy zamek należał do rodu Odrowążów, w 1183 roku urodził się tutaj Jacek Odrowąż, dominikanin, założyciel klasztorów na ziemiach ruskich, który został kanonizowany w 1594 roku. Z tej rodziny wywodzili się także błogosławieni Bronisława i Czesław.

         Po przebudowie powstała dwukondygnacyjna rezydencja z wieżą, wzniesiona na planie prostokąta i nakryta czterospadowymi dachami z facjatami. Całość była otoczona parkiem krajobrazowym. W 1701 roku z inicjatywy baronowej Magdaleny Engelburg von Larisch zbudowano w wieży kaplicę poświęconą św. Jackowi. Po bezdzietnej śmierci Karola Ludwika von Larisch w roku 1779 panią na Kamieniu zostaje wdowa po nim Zofia z domu Strachwitz. Zapisuje ona dobra kamienieckie swojemu bratu Ernestowi von Strachwitzowi prałatowi i archidiakonowi diecezji wrocławskiej z zastrzeżeniem że przekaże je jej chrześniakowi hrabiemu Hiacyntowi Strachwitzowi. Zgodnie z wola swej ciotki hrabia Hiacynt obejmuje Kamień w roku 1808. Jego syn Hiacynt Ernest w roku 1858 przebudowuje pałac. W posiadaniu rodziny Strachwitz Kamień był aż do zakończenia drugiej wojny światowej. W ostatnich latach wojny zamek został zamieniony na szpital wojskowy ze względu na znajdujące w pobliżu lotnisko, które wykorzystywano w transporcie rannych żołnierzy. Zbliżające się wojska radzieckie spowodowały ewakuację szpitala 19 stycznia 1945 roku. W tych samych dniach zamek opuścili ostatni przedstawiciele rodu von Strachwitz, uciekając na zachód przez Kotlinę Kłodzką. Wojska radzieckie wkroczyły do Kamienia 22 stycznia i dokonały znacznych spustoszeń w obrębie zabudowań zamkowych. Po wojnie majątek został znacjonalizowany a pałac zostaje zaadaptowany na dom dziecka. W latach 50-tych po rozbudowie pobliskiego lotniska wojskowego pałac zamieniono na obiekt wojskowy uniemożliwiając jego zagospodarowanie. W roku 1971 pożar doszczętnie niszczy budynek który pozostaje przez wiele lat w ruinie. W roku 1989 zniszczony obiekt zostaje przez władze przekazany Kurii Biskupiej w Opolu. Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz wiernych pałac zostaje odbudowany. Obecnie w odrestaurowanych wnętrzach mieści się Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Miejsce to jest również sanktuarium św. Jacka, dostępne dla pielgrzymów i zwiedzających przez cały rok.

        Kamień Śląski jest położony 18 km na południowy-wschód od Opola, 10 km na północny-wschód od Krapkowic.

        Zdjęcia wykonano we wrześniu 2012 roku.

 • Widok ogólny

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa

 • Wejście do kaplicy św Jacka Odrowąża

 • Kaplica św Jacka Odrowąża

 • Dzwonnica

 • Elewacja frontowa i boczna

 • Wieża

 • Boczne skrzydło

 • Elewacja tylna

 • Elewacja tylna

 • Elewacja tylna

 • Elewacja tylna

 • Elewacja boczna

 • Kartusz herbowy

 • Wykusz

 • Kartusz herbowy

 • Relikty baszty zamkowej i fosy

 • Relikty baszty zamkowej i fosy