Drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej został wzniesiony w 1678 roku, na miejscu starszej świątyni. W 1760 roku miał miejsce pierwszy poważny remont, podczas którego dobudowano wieżę.

Kościół to budowla orientowana, jednonawowa, zbudowana z drewna. Starsza część kościoła, a więc nawa i wielobocznie zamknięte prezbiterium wykonane są według zasad konstrukcji zrębowej. Czworoboczna wieża z niewielkim pięterkiem dzwonowym, wykonana została jako konstrukcja słupowa i szalowana deskami. Wieżę wieńczy baniasty hełm z latarnią. Przylegają do niej dwie przybudówki oraz kruchta ze szczytem w kształcie oślego grzbietu. Całość przykrywa gontowy dach, zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze nakrywają płaskie stropy z zaskrzynieniami w nawie. Zdobi je barokowa polichromia. Zawiera zarówno elementy figuralne jak i ornamentalne. Na sklepieniu nad nawą przedstawiona została scena koronacji Najświętszej Marii Panny. Z kolei nad przedsionkiem pod wieżą przedstawiono sceny z dziejów zakonu Dominikanów. W późnobarokowym ołtarzu głównym znajduje się starodawna figura Marii Magdaleny, przesłaniana obrazem św. Jadwigi. Po bokach znajdują się figury świętych Piotra i Pawła. We wnętrzu znajdują się dwa ołtarze boczne, również późnobarokowe. Pozostałe, zachowane do dziś elementy wyposażenia mają w większości cechy stylu późnobarokowego i rokokowego. Najciekawsze z nich to:

– Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej, na którą składa się XVII-wieczny barokowy krucyfiks oraz wycięte z deski postacie Matki Bożej i św. Jana;

– chrzcielnica ścienna z XVII wieku:

– Droga Krzyżowa z 1888 roku, malowana na płótnie; organy z 1835, wykonane przez Marcina Pracza Pcimskiego;

– cztery zabytkowe sztandary: Maria Magdalena, Serce Jezusa, Matka Boska i Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta.

Kasina Wielka jest położona 7 km na północny-wschód od Mszany Dolnej, przy drodze nr 964 do Wieliczki. Kościół jest położony w centrum wsi, po wschodniej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lutym 2022 roku.

  • Zdjęcie wykonano przez szybę

  • Zdjęcie wykonano przez szybę

  • Nowy kościół po drugiej stronie drogi