Neoklasycystyczny pałac położony w Załężu, dzielnicy Katowic, został zbudowany w 1886 roku dla Spółki Akcyjnej Spadkobierców Jerzego von Giesche, której regionalna dyrekcja mieściła się tu do 1945 roku.

Jest to piętrowa, podpiwniczona budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta dachem mansardowym z facjatami. W elewacji fontowej znajduje się asymetrycznie położony parterowy pseudoryzalit wejściowy, zwieńczony trójkątnym szczytem. Po jego prawej stronie usytuowano parterową dobudówkę, zwieńczoną niewielkim tarasem z tralkową balustradą. Budowla jest otynkowana a przyziemie boniowane. Przy pałacu znajduje się park składający się z dwóch części przedzielonych ulicą Gliwicką.

Po II wojnie światowej, w latach około 1955−60 mieściło się tu przedszkole, a później Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego. Obecnie budynek jest w trakcie odrestaurowywania, po adaptacji pomieszczeń od 2009 działa w nim prywatny szpital Avimed.

Katowice są stolicą województwa śląskiego. Dzielnica Załęże jest położona 2,5 km na wschód od głównego ronda w mieście, w kierunku Chorzowa. Pałac znajduje się przy ulicy Gliwickiej 159.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2016 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Szczyt pseudoryzalitu

  • Elewacja boczna

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna