Klasycystyczny pałac w Kowarach-Ciszycy został wzniesiony pod koniec XVIII wieku z fundacji hrabiego Karla Georga Heinricha von Hoym, według projektu Carla Gottharda Langhansa. Następnie majątek należał do rodziny von Maltzan i Biron. Piętrową budowlę, wymurowaną z cegły i otynkowaną, wzniesiono na rzucie prostokąta i nakryto dachem mansardowym z lukarnami. Do pałacu przylega przybudówka w stylu tyrolskiego domu. Wokół rozpościera się park krajobrazowy z ruiną wieży widokowej z 1790 roku wzniesionej na wzgórzu.

Wzgórze Ruhe-Berg, zwane także Ministerberg lub później – Radziwiłłówka zostało włączone do parku przez hrabiego von Hoyma. W 1822 roku posiadłość wynajął a następnie nabył książę Antoni Radziwiłł. Pałac był sceną miłosnej historii księżniczki Elizy Radziwiłłówny , w którą wplątany został  Cesarz Niemiec Wilhelm I Hohenzollern. W latach trzydziestych XIX wieku pałac odziedziczyła Wanda Radziwiłłówna, córka księcia Antoniego, małżonka księcia Adama Konstantyna Czartoryskiego. W rękach rodziny Czartoryskich dobra pozostały do 1927 roku. Kolejnymi właścicielami byli: baron von Stein-Acker i w latach trzydziestych XX wieku Solly Edelmann. W 1936 roku pałac w Ciszycy został opuszczony.

Po drugiej wojnie światowej w budynku urządzono ośrodek wypoczynkowy. Obecnie pałac jest własnością prywatną i pełni funkcję mieszkalną. Można go zobaczyć tylko z zewnątrz.

Kowary są położone 15 km na południe od Jeleniej Góry, przy drodze nr 367 do Kamiennej Góry. Pałac i pozostałości folwarku położone są na południowy zachód od przedmieść Kowar, przy ul. Jeleniogórskiej 39.

Zdjęcia wykonano w maju 2024 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Resztki dekoracji sgrafitowej