Nie wiadomo dokładnie kiedy i kto wybudował ” Pałac Smyrna ” w Kowarach. Rezydencja mogła powstać na początku XVIII wieku, ponieważ na planie Kowar pałac istnieje już od połowy tegoż stulecia. Pierwszym właścicielem obiektu był bogaty patrycjusz, którego monogram „E.M.” wciąż widnieje na portalu nad wejściem.

Piętrową budowlę o zwartej bryle wzniesiono na planie prostokąta i nakryto wysokim czterospadowym dachem mansardowym, zdobionym wystawkami i facjatkami. Elewację frontową zdobi w partii dachu facjatowy potrójny szczyt. Na parterze budynku znajduje się obszerna sień nakryta krzyżowym sklepieniem. W pomieszczeniach zwraca uwagę wykonany współcześnie strop belkowy. Płaszczyzny skrzydeł ozdobione są listwą domykową naśladującą półkolumny z kapitelami. W nadświetlu portalu zachowała się bogato kuta krata z ornamentem wstęgowym i akantowym wykonana prawdopodobnie w miejscowym zakładzie kowalskim. Pałac, głęboko odsunięty od ulicy posiada przed elewacją frontową niewielki ogród.

Obiekt został najprawdopodobniej nabyty przez właściciela powstałej w roku 1804 fabryki pluszu, przekształconej w połowie XIX wieku w Kowarską Fabrykę Dywanów Smyrneńskich. W tym czasie obiekt został poddany gruntownemu remontowi, w trakcie którego wymieniona została stolarka drzwiowa i okienna, a sam pałac doczekał się ogrodzenia. Po II wojnie światowej pałac przypisany był nadal do Kowarskiej Fabryki Dywanów, pełniąc rolę budynku administracyjnego, następnie zakładowego laboratorium, a później także przychodni zdrowia. W kolejnych latach opuszczony zabytek popadał w coraz większą ruinę. Od 1998 roku odbudowana i wyremontowana rezydencja pełni funkcję hotelową i gastronomiczną. Z pierwotnego wyposażenie pałacu zachowały się drzwi pierwszego piętra, ujęte w bogato profilowane ramy, wszystkie z lat dwudziestych XVIII wieku. Obecnie pałac przechodzi kapitalny remont.

Kowary są położone 15 km na południe od Jeleniej Góry, przy drodze nr 367 do Kamiennej Góry. Pałac znajduje się przy ulicy Ogrodowej 21.

Zdjęcia wykonano w maju 2024 roku.

  • Widok od ulicy

  • Elewacja frontowa

  • Portal wejściowy