Gotycki, murowany zamek w Koźlu powstał na przełomie XIII i XIV wieku z fundacji Piastów z linii opolskiej. W latach 1282-1355 był stolicą samodzielnego księstwa kozielskiego.

         Pierwotne założenie wzniesiono na planie kwadratu o boku około 50 m, na niewielkim wzniesieniu na lewym brzegu Odry. Budowla była wzniesiona z cegły na kamiennych fundamentach. Na dziedzińcu stała czworoboczna wieża mieszkalna. W południowo-wschodnim narożniku wzniesiono kwadratową wieżę obronną, a brama wjazdowa znajdowała się w skrzydle południowym. W XVI wieku zamek przeszedł w ręce prywatne i nie nadawał się do zamieszkania. W latach 1563-83 nastąpiła gruntowna przebudowa warowni nadająca jej cechy renesansowe. Po 1743 roku Prusacy przekształcili cały zespół zamkowy w nowożytną fortecę. Przebudowa ta zatarła zamkowy charakter istniejących budynków.

         W czasie II wojny światowej zamek uległ częściowemu zniszczeniu. Przez długie lata na dziedzińcu podzamcza mieścił się plac targowy. Obecnie mury obwodowe są częściowo odrestaurowane, a w miejscu dawnej wieży zamkowej wzniesiono stylizowaną wieżę.

         Koźle to lewobrzeżna część miasta Kędzierzyn-Koźle, leży 40 km na zachód od Gliwic. Zamek mieści się w dzielnicy Koźle. Jadąc z Kędzierzyna za mostem z ul. Dunikowskiego skręcamy w prawo w ul. Łukasiewicza potem w lewo w ul. Żeromskiego i znów w lewo w ul. Piastowską ( tu najlepiej zaparkować). I już parę kroków i skręcamy w prawo w ul. Kraszewskiego i już po lewej stronie mamy zamek.

         Zdjęcia wykonano w marcu 2006 roku.

 • Skrzydło południowe z bramą wjazdową

 • Narożnik południowo-zachodni

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Przelot bramny

 • Wejście do piwnic

 • Przelot bramny

 • Skrzydło zachodnie - widok od dziedzińca

 • Dziedziniec

 • Skrzydło zachodnie

 • Narożnik północno-zachodni

 • Odbudowana baszta