Murowany zamek w Krupem został wzniesiony pod koniec XVI wieku przez Pawła Orzechowskiego herbu Rogala. Fortalicję zbudowano na miejscu wcześniejszego założenia wzniesionego przez Jerzego Krupskiego (Krupa) herbu Korczak.

         W latach 1604-08 nastąpiła znaczna rozbudowa i przebudowa zamku w stylu renesansowym oraz przystosowanie do prowadzenia obrony artyleryjskiej. Założenie po przebudowie składało się z zamku właściwego i oddzielonego fosą przedzamcza otoczonych wspólnym murem flankowanym czterema trzykondygnacyjnymi bastejami w narożach oraz fosą i mokradłami. Basteje były przystosowane do prowadzenia ostrzału artyleryjskiego. Zamek właściwy miał kształt czworoboku z dwoma skrzydłami mieszkalnymi ustawionymi pod kątem prostym, zamykającymi dziedziniec od północnego-zachodu i południowego-zachodu. Od wschodu dziedziniec otaczały mury kurtynowe. Wjazd prowadził od strony północno-wschodniej przez most zwodzony. Całość wieńczyła attyka i ozdobne gzymsy.  Rezydencja została zniszczona przez Szwedów w 1655 roku. W 1670 roku zamek został odbudowany przez następnych właścicieli – Reyów.

         Następnie rezydencja często przechodziła z rąk do rąk, między innymi właścicielami byli Niemirycze, Buczaccy a potem ponownie Reyowie. W końcu XVIII wieku budowla była w bardzo złym stanie, także ówcześni właściciele, Reyowie przeprowadzili się do dworu, którzy wznieśli obok zamku około 1780 roku. Dzieła zniszczenia warowni dopełnił pożar który strawił ruiny w 1794 roku. Kolejne zniszczenia i dewastacje nastąpiły w trakcie obu wojen światowych. Pierwsze prace badawcze i konserwacyjne podjęto w 1962 roku. Do dzisiaj przetrwały mury wsparte szkarpami, ozdobione sgraffitem i zwieńczone attyką. Obecnie opuszczone ruiny zamkowe są uporządkowane i przystosowane do zwiedzania. Obok ruin znajduje się niewielki parking i tablica informacyjna. Obok zamku stoi dwór Reyów z XVIII wieku.

         Krupe jest położone około 7 km na północny-wschód od Krasnegostawu, przy drodze nr 812 do Chełma. Ruiny znajdują się tuż przy drodze, po jej lewej stronie.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2012 roku.

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Plan sytuacyjny

 • Skrzydło wschodnie

 • Narożnik południowo-zachodni

 • Narożnik południowo-zachodni

 • Widok od południa

 • Widok od południa

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło wschodnie

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Baszta północno-zachodnia

 • Baszta północno-zachodnia