Murowany zamek w Kryłowie został ufundowany przed 1585 rokiem przez Jana Ostroroga, na miejscu wcześniejszego, drewnianego założenia zbudowanego przez Tęczyńskich. Kamienno-ceglana warownia została wzniesiona na sztucznej wyspie utworzonej na Bugu.

Niestety nie znalazłem nigdzie opisu zamku, jednak z zachowanych rysunków i ruin można wysnuć wniosek że była to budowla wzniesiona na planie zbliżonym do trójkąta z przedzamczem od strony południowej. Całość była otoczona murami obwodowymi z basztami i bastionami. W 1651 roku zamek kryłowski został spalony przez Rosjan i Kozaków cofających się spod Lublina. Zniszczono wtedy most zamkowy, bramę, drewniane budynki, a część murów zamkowych została zburzona. Niedługo potem, ówczesny właściciel, podkanclerzy koronny Hieronim Radziejowski zamek odbudował. W 1667 roku, po śmierci Hieronima dobra kryłowskie objął jego syn Michał Radziejowski biskup warmiński, następnie arcybiskup gnieźnieński i prymas. Kardynał zapisał Kryłów w 1694 roku kasztelanowi łęczyckiemu Krzysztofowi Towiańskiemu. W 1705 roku włość przejęła siostra Michała Radziejowskiego, Anna (żona Wojciecha Prażmowskiego). Późniejszymi właścicielami byli Hieronim Kazimierz a po nim Michał Prażmowski. Majątkiem i rezydencją zarządzali administratorzy lub dzierżawcy dbający o własne interesy, gdyż właściciele nie mieszkali w Kryłowie. Z tego powodu dobra popadły w długi, a nieremontowany zamek ulegał degradacji. W 1710 roku Kryłów został spalony przez Szwedów a w 1718 roku dalszych zniszczeń dokonali konfederaci. W 1753 roku dobra przejął Józef Jeżewski, stolnik płocki.  Z czasem zamek popadł w całkowitą ruinę a miejscowi mieszkańcy traktowali go jako darmowy skład budowlany. Ostatnimi właścicielami zamku byli Chrzanowscy i Horodyscy. 

Wstępne badania archeologiczne przeprowadzono w 1978 roku. Dziś po zamku zostały na wyspie jedynie ruiny murów kurtynowych oraz bastion w narożniku północnym. Niestety z roku na rok ruiny pod wpływem ciężaru i podmywaniu wyspy przez Bug coraz bardziej osiadają w ziemi, tak, że już dziś dostanie się do lochów jest znacznie utrudnione.

Kryłów jest położony nad Bugiem, około 17 km na południowy-wschód od Hrubieszowa. Ruiny znajdują się na wyspie na Bugu, na którą można się dostać drewnianym, bądź wiszącym mostem lub groblą.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

 • Bastion i główne wejście

 • Narożnik bastionu

 • Dalej Ukraina

 • Tu był wjazd

 • Dziedziniec podzamcza

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Wejście do lochów

 • Lochy

 • Lochy

 • Lochy

 • Dziedziniec podzamcza

 • Dziedziniec podzamcza

 • Relikty murów podzamcza

 • Relikty murów podzamcza

 • Most wiszący prowadzący do ruin