Prawa miejskie  Krynkom nadano w roku 1569.  Wcześniej w osadzie w 1429 zbudowano dwór książęcy przy drodze z Krakowa do Grodna. W 1509 roku Zygmunt Stary nadał Krynkom herb, a w roku 1522 ufundował kościół. Miasto rozwijało się dynamicznie. Pod koniec XVI wieku rozróżniano Stare i Nowe Miasto. Od początku XVI wieku w Krynkach zaczęli osiedlać się Żydzi. Otrzymali w 1639 roku przywilej na założenie synagogi, cmentarza i mykwy, a także na rozwijanie handlu, budowę oberż i produkcję alkoholu. W II połowie XVIII wieku administratorem ekonomii grodzieńskiej został słynny reformator, podskarbi Antoni Tyzenhauz. Dzięki niemu przebudowano miasto nadając mu oryginalny układ przestrzenny z sześciobocznym rynkiem oraz dwunastoma ulicami promieniście zeń wybiegającymi. Układ ten zachował się do dziś i jest to jedyny taki rynek w Polsce. Po rozbiorach Krynki znalazły się w zaborze rosyjskim. W XIX wieku rozwinął się w mieście przemysł. W 1905 roku robotnicy-garbarze na kilka dni opanowali miasto, ogłaszając Republikę Krynecką. Po I wojnie światowej miasto odbudowywało się z trudem. Duża grupa Żydów wyjechała do Ameryki i Palestyny. Liczba ludności zmalała o połowę. Po II wojnie światowej zniszczone miasto nigdy nie odzyskało dawnej świetności. W 1950 roku odebrano mu prawa miejskie, które przywrócono w 2009 roku. W mieście zachowało się kilka zabytków:

– Eklektyczna cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – wzniesiona w 1864 roku. Jest to jednonawowa budowla wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu z wieżą mieszczącą kruchtę. Wewnątrz znajduje się zabytkowy ikonostas. Cerkiew znajduje się przy ul. Cerkiewnej 6.

– Neogotycki kościół Świętej Anny w Krynkach –  wzniesiony w latach 1907-12 według projektu Stefana Szyllera na miejscu starszego, drewnianego kościoła. Świątynia została konsekrowana 30 listopada 1912 roku przez administratora apostolskiego diecezji wileńskiej, biskupa Kazimierza Mikołaja Michałkiewicza. Do 1928 roku trwało kompletowanie wyposażenia świątyni. Wnętrze reprezentujące styl barokowy, powstało w XVII i XVIII wieku i pochodzi częściowo z rozebranej świątyni drewnianej. Świątynia posiada dwie strzeliste wieże, podłużne witrażowe okna, trzy ołtarze z drewna dębowego oraz organy o 15 głosach. Kościół znajduje się przy ul Nowej 1.

– Synagoga chasydów ze Słonima – zbudowana w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy, zwolenników cadyków z dynastii Weinbergów. Murowany z cegły, piętrowy budynek wzniesiono na planie prostokąta. Od strony zachodniej znajduje się jednopiętrowa przybudówka, mieszcząca pierwotnie babiniec. Do dnia dzisiejszego częściowo zachował się wystrój zewnętrzny oraz kilka charakterystycznych półokrągle zakończonych okien. W jednym z pomieszczeń znajdowała się również szkoła talmudyczna założona w 1903 roku. W 1880 roku synagoga spłonęła podczas pożaru, jednak po nim została natychmiast wyremontowana. Po wkroczeniu Niemców w 1941 roku, wnętrze synagogi zostało zdewastowane. Po zakończeniu wojny budynek częściowo przebudowano i ulokowano w nim magazyn skór. Obecnie jest własnością prywatną. Synagoga znajduje się przy ul. Czystej 10.

– Synagoga Kaukaska – została zbudowana w 1850 roku roku na potrzeby miejscowych garbarzy. Służyła również jako centralna synagoga biednej dzielnicy żydowskiej zwanej Kaukaz, stąd jej nazwa. Murowany budynek wzniesiono na planie kwadratu o boku 16 metrów w stylu mauretańskim. W zachodniej części pierwotnie znajdował się przedsionek z babińcem na piętrze. Z zewnątrz budynek został ozdobiony gzymsami, fryzami i płycinami oraz charakterystyczne, rozmieszczonymi nieregularnie półokrągło zakończonymi oknami. Całość nakryto dachem czterospadowym. W czasie okupacji niemieckiej jej wnętrze zostało doszczętnie zdewastowane, a w późniejszym okresie wypalone. Po zakończeniu wojny synagoga stała opuszczona i niszczała. W 1955 roku została przebudowana na kino. Usunięto wówczas bimę, zamurowano wszystkie okna babińca oraz część okien głównej sali modlitewnej. Obecnie w wyremontowanej synagodze znajduje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Synagoga znajduje się przy ul. Piłsudskiego 5.

– Wielka Synagoga – zbudowana w XIX wieku na miejscu Starej Synagogi. Murowany z granitowych głazów narzutowych budynek synagogi wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu, z prostokątną salą główną od wschodu oraz prostokątnym przedsionkiem od zachodu. Podczas II wojny światowej w 1944 roku hitlerowcy spalili synagogę. Po wojnie budynek synagogi przetrwał, tylko bez dachu. W 1971 roku ówczesne władze podjęły decyzję o wysadzeniu synagogi w powietrze. Obecnie zachowały się ściany sali głównej. Ruiny znajdują się przy ulicy Garbarskiej 5.

– Ciekawostką miasta jest sześcioboczny rynek – rondo z dwunastoma ulicami promieniście zeń wybiegającymi. Są tylko takie dwa w Europie (pierwszy w Paryżu wokół Łuku Triumfalnego).

Będąc w Krynkach koniecznie należy odwiedzić i napić się wody z „Krzywej Rury”, źródła artezyjskiego, jakich onegdaj w miasteczku było mnóstwo. Powstawały na potrzeby przemysłu garbarskiego, który rozwijał się prężnie od drugiej połowy XIX wieku. Krzywa Rura znajduje się przy ulicy Granicznej 7.

Krynki są położone 24 km na południowy-wschód od Sokółki, tuż nad granicą z Białorusią.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

  • W głebi kościół Świętej Anny

  • Synagoga chasydów ze Słonima

  • Synagoga Kaukaska

  • Ruiny Wielkiej Synagogi

  • Krzywa Rura

  • Słynne rondo

  • Rondo