Lesko należało w średniowieczu do klucza majątkowego Kmitów herbu Szreniawa. Pierwszy dwór obronny wzniósł w Lesku Jan Kmita w XV wieku. W XVI wieku wojewoda krakowski Piotr Kmita wybudował murowaną wieżę obronno-mieszkalną.

         Późniejsze rozbudowy doprowadziły do powstania założenia zamkowego na planie nieregularnego czworoboku z basztami i bastejami w narożach. Po Kmitach Lesko było własnością m.in. Stadnickich, Ossolińskich i Mniszchów. W roku 1704 i 1783 zamek był niszczony przez pożary. W 1793 roku bardzo zniszczona budowla została opuszczona. W latach 1799-1945 rezydencja znajdowała się w rękach rodziny Krasickich.

         W latach 1837-38 z inicjatywy Krasickich, według planów Wincentego Pola przeprowadzono gruntowną restaurację w stylu klasycystycznym, która pozbawiła budowlę cech gotycko-renesansowych. Zachowano wówczas skrzydło północne i południowo-zachodnie z wieżą mieszkalną.  Zamek był mocno zniszczony w czasie obu wojen światowych. W latach 60-tych XX wieku został odbudowany z przeznaczeniem na ośrodek wypoczynkowy. Obecnie w zamku mieści się hotel. Pod koniec XX wieku potomkowie rodu Krasickich zaczęli domagać się jego zwrotu. Wojewoda przyznał im rację, jednak w 2000 roku minister Balazs nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy, która ciągnie się do dziś. 

         Lesko jest położone 11 km na południowy-wschód od Sanoka przy drodze nr 84. Zamek znajduje się na wysokim cyplu prawego brzegu Sanu ok. 500 m przed rynkiem.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

         Nowe zdjęcia wykonano w maju 2015.

 • Skrzydło północne

 • Portal wejściowy

 • W głębi skrzydło północno-zachodnie

 • Widok od dziedzińca

 • Klasycystyczna kolumnada

 • Skrzydło północno-zachodnie

 • Skrzydło północno-zachodnie

 • Skrzydło północno-zachodnie

 • Skrzydło północne

 • Widok od miasta

 • Dziedziniec

 • Widok od dziedzińca

 • Widok od dziedzińca

 • Widok od dziedzińca

 • Widok od dziedzińca