Barokowy pałac w Leśnej-Baworowie zbudowany został około roku 1800. Jest to trzykondygnacyjna, częściowo podpiwniczona budowla wzniesiona na planie prostokąta, elewacją frontową zwrócona na północ, w stronę obszernego dziedzińca folwarcznego, wokół którego zgrupowano budynki gospodarcze. Korpus był nakryty, obecnie nieistniejącym dachem mansardowym. Trzynastoosiowa fasada i przeciwległa do niej, także trzynastoosiowa fasada ogrodowa posiadają w osi trzykondygnacyjne ryzality, zwieńczone trójkątnymi naczółkami. Okna mają proste obramienia, jedynie w drugiej kondygnacji ryzalitów zostały zwieńczone arkadą. Elewacje boczne są pięcioosiowe. Narożniki budowli wzmocniono kanelowanymi lizenami. Wewnątrz pałacu układ pomieszczeń był korytarzowy z obszerną sienią pośrodku, wspartą na toskańskich kolumnach. Od południa do elewacji tylnej pałacu przylega formowana prostokątna platforma, schodząca niewielką skarpą w stronę płaskiego, bezdrzewnego terenu o planie zbliżonym do prostokąta. Na terenie tym istniał niewątpliwie ogród ozdobny, założony równocześnie z budową rezydencji. Ogród ten składał się z dwóch wspomnianych tarasów, przy czym pierwszy z nich, mniejszy i położony bliżej pałacu miał kształt leżącego prostokąta, drugi zaś znacznie większy posiadał formę prostokąta, wydłużonego w kierunku południowym. Zachowała się granica zachodnia ogrodu, wyraźnie zaznaczona rzędem drzew.

Pałac w II połowie XIX wieku oraz w wieku XX poddano przebudowie. Majątek Baworowo stanowił od roku 1806 (lub 1821) własność rodziny von Wiffing, z której Adolf von Wiffing wzmiankowany jest w 1876 roku. Dobra po Adolfie odziedziczyła w dniu 4 maja 1880 roku jego córka Maria Haugwitz. Po śmierci Marii dobra przeszły na własność jej syna Wilhelma von Haugwitz i pozostawały w jego rękach do czasów II wojny światowej. Po 1945 roku w pałacu była siedziba PGR-u, co doprowadziło do jego kompletnej ruiny. Do dziś zachowały się tylko mury magistralne bez dachu. Istnieją plany odbudowy założenia.

Ruiny pałacu położone są przy ul. Baworowo 20. Wieś Baworowo stanowiła pierwotnie odrębną miejscowość. Po II wojnie światowej została ona przyłączona do Leśnej, stając się dzielnicą tego miasta. 

Leśna jest położona 11 km na południe od Lubania, przy drodze nr 393 do Świeradowa-Zdroju.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Główne wejście

  • Elewacja ogrodowa