Pierwotny dwór w Łochowie został zbudowany około 1830 roku z polecenia Józefa Gabriela Hornowskiego, herbu Korczak. Był to budynek drewniany, parterowy, ozdobiony czterokolumnowym portykiem.  Stał jednak zbyt blisko rzeki, na podmokłym brzegu, który zaczął się zapadać. Zmusiło to właściciela do wzniesienia nowej siedziby, w większej odległości od Liwca. Zaprojektował go w stylu neogotyckim znany architekt warszawski, profesor Szkoły Sztuk Pięknych, Bolesław Paweł Podczaszyński, który kierował też budową, prowadzoną w latach 1852-54.

Powstał wówczas budynek parterowy, wzniesiony z cegły na planie wydłużonego prostokąta, z obustronnymi ryzalitami na skrajnych osiach, zwieńczonymi trójkątnymi szczytami. W elewacji ogrodowej znajdował się taras, na którym stanął portyk o sześciu żeliwnych kolumnach, identycznych jak w portyku frontowym. Rozciągał się z niego widok na rozległy park z licznymi alejkami i ścieżkami, biegnącymi w jego głąb i w kierunku płynącego w pobliżu Liwca. Wnętrza utrzymane były w typowym dla XIX wieku stylu neogotyckim.

Jeszcze w starej siedzibie Hornowskich częstym gościem bywał Cyprian Kamil Norwid, mieszkający w pobliskim Laskowie Głuchach. Po śmierci Józefa Gabriela Hornowskiego w 1870 roku łochowskie dobra przejął jego syn, Józef Włodzimierz, który w 1872 roku ożenił się z Łucją Dunin Borkowską, herbu Łabędź. Młodzi małżonkowie próbowali gospodarzyć w Łochowie, ale nie bardzo to im wychodziło, więc przekazali majątek na zasadzie działów rodzinnych siostrze Józefa Włodzimierza, Stefanii i jej mężowi, Medardowi Downarowiczowi. Gdy Medard Stanisław Downarowicz stał się właścicielem Łochowa, rozbudował pałac, podwyższył skrzydła boczne i do prawego z nich dodał dwukondygnacyjną, dwuosiową przybudówkę. Niedługo jednak nim się cieszył, bowiem już w 1882 roku sprzedał całe dobra łochowskie Zdzisławowi hr. Zamojskiemu, herbu Jelita. Od roku 1913 właścicielami majątku zostali Elżbieta hrabina Zamoyska – córka Zdzisława i jej mąż Eryk hrabia Kurnatowski. W dwudziestoleciu międzywojennym majątek został częściowo podzielony. Właściciele byli znawcami i hodowcami koni. Pozostali w pamięci, jako dobrzy gospodarze, organizatorzy wyścigów konnych i polowań w pobliskich lasach. Na początku II wojny światowej Niemcy wywieźli wszystkie konie z Łochowa i nigdy już one tam nie wróciły, a pod koniec wojny Armia Czerwona zajęła pałac na szpital dla swoich żołnierzy, a ci zdewastowali go w znacznym stopniu.

Po wojnie majątek przejęło państwowe gospodarstwo rolne, a w pałacu urządzono świetlicę, urząd pocztowy oraz mieszkania dla robotników rolnych i zlokalizowano pocztę. Całkowicie zniszczony pałac wraz z jego mieszkańcami i 13-hektarowym gospodarstwem nabył w 2003 roku właściciel siedleckiej firmy deweloperskiej Arche SA, Władysław Grochowski, by w latach 2004-08 przeprowadzić renowację parku, odbudować oficynę i wozownię oraz dokonać restauracji pałacu po uprzednim zbudowaniu bloku mieszkalnego dla dotychczasowych mieszkańców. Obecnie „Pałac Łochów” to centrum konferencyjno-wypoczynkowe, dysponujące 200 miejscami noclegowymi, salami konferencyjnymi i jadalniami, mogącymi pomieścić jednocześnie 500 osób.

Na terenie należącym do założenia stoi Kościół Miłosierdzia Bożego wzniesiony w 1932 roku,  pierwotnie we wsi Wólka Dobryńska. Trójnawowy budynek kościoła wykonano z ryglówki, oszalowany z wewnątrz i zewnątrz. W świątyni znajdowały się również: prezbiterium, chór, dwie zakrystie i przedsionek.  Kościół zdobiły trzy ołtarze: główny, poświęcony św. St. Kostce oraz 2 ołtarze boczne:  jeden poświęcony Matce Boskiej Częstochowskiej, drugi Sercu Jezusowemu. Ołtarze wykonał miejscowy cieśla Grzegorz Mincewicz. Pierwotnie świątynia nosiła wezwanie św. Stanisława Kostki. Kościół drewniany służył parafianom przez 72 lata. Oficjalne pożegnanie starego drewnianego kościoła nastąpiło w dniu  03 czerwca 2005 roku, kiedy to nastąpiła uroczystość konsekracji nowej świątyni parafialnej. W 2009 roku drewniany kościół został przeniesiony do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łochowie, gdzie poddano go konserwacji. W dniu 13 maja 2010 r. biskup drohiczyński Antoni Dydycz wraz z ks. prałatem Tadeuszem Osińskim, proboszczem parafii Łochów i ks. Dariuszem Parafiniukiem – proboszczem parafii Wólka Dobryńska, dokonali rekonsekracji na kościół p.w. Miłosierdzia Bożego.

Łochów jest położony 17 km na południowy-wschód od Wyszkowa, przy drodze nr 62. Zespół pałacowy znajduje się w południowej części miejscowości, przy ul. Konopnickiej 10.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit frontowy

  • Elewacja tylna

  • Zabudowa gospodarcza

  • Restauracja

  • Kościół Miłosierdzia Bożego

  • Nawa

  • Wyspa z rzeźbami pisarzy