Kościół  św. Michała Archanioła w Lublinie powstał przypuszczalnie pod koniec XIII wieku lub na początku XIV wieku. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że kościół zbudowano na istniejącym wcześniej cmentarzu i na początku był budowlą z wydłużonym prezbiterium i trójnawowym korpusem o trzech przęsłach, zbliżonym w planie do kwadratu. Prezbiterium zamknięto trójbocznie, na zewnątrz zbudowano łuki przyporowe, dobudowano zakrystię, a całość przykryło sklepienie żebrowe. W XV wieku z frontu od ulicy Grodzkiej powstała potężna wieża, dominująca nad zabudowaniami miejskimi. Pokryto ją miedzianą blachą, a jej szczyt wieńczyła blaszana chorągiewka, która wskazywała kierunek wiatru. Na wieży umieszczony został zegar oraz dzwony, w tym Michał.

W XVI wieku świątynia stała się kolegiatą. Obok cmentarza otaczającego kościół zbudowano plebanię, dom mansjonarski, mieścił się tu również szpital oraz szkoła. W 1575 roku kościół spłonął i runęła wieża. Kościół odbudowano, wieżę również, tym razem bez zegara. Do sześciu kaplic dobudowano siódmą. W 1653 roku kościół ponownie spłonął, odbudowano go dopiero w 1741 roku. W 1769 roku w wyniku burzy kościół ponownie spłonął. Farę jednak ponownie odbudowano. Po przeniesieniu biskupa z Krasnegostawu do Lublina w latach 1826-32 świątynia pełniła funkcje katedry.

Później fara popadała w ruinę i groziła zawaleniem. W 1846 roku podjęto decyzję o rozbiórce. Z kościoła zabrano chrzcielnicę, dzwon Michał oraz epitafium Sebastiana Klonowica, które trafiły do nowej katedry lubelskiej. Krypty kościoła oraz fundamenty zasypano, formując w tym miejscu plac. W latach 1936-38 odkopano fundamenty świątyni, znaleziono wtedy resztki sklepień żebrowych oraz inne fragmenty z kościoła św. Michała. W 2002 roku dokonano zagospodarowania placu, wyeksponowano fundamenty kościoła, wmontowano w nie oświetlenie, położono kostkę. Dzięki nim widać, jakich rozmiarów był kościół św. Michała. Obecnie plac po Farze jest częstym miejscem koncertów oraz spotkań lublinian.

Plac po Farze znajduje się na Starym Mieście, przy skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z Archidiakońską. Lublin – stolica woj. lubelskiego – jest położony 152 km na południowy-wschód od Warszawy, przy drodze nr 17 do Zamościa.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Tu było wejście

  • Relikty fary

  • Makieta fary

  • Dom masjonarski

  • Plac po Farze

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2921 roku.