Zamek w Lublińcu został wzniesiony w XIII wieku z inicjatywy książąt opolskich. Pod koniec XIV wieku właścicielem warowni został Spytek z Melsztyna, a na początku XV wieku przeszedł w ręce Bernarda, księcia niemodlińskiego, który ożenił się z Jadwigą, córką Spytka. W XVI wieku zamek należał do królów czeskich, którzy często go zastawiali. W 1587 roku właścicielem został ród Kochcickich, którzy dokonali gruntownej przebudowy zamku. W 1629 roku cesarz skonfiskował zamek Kochcickim za udział w wojnie trzydziestoletniej po stronie protestantów. W 1645 roku nowymi właścicielami zostaje włoska rodzina Cellarych osiadła w Krakowie, a następnie w latach 1727-63, rodzina Garnier. W roku 1784 lublinieckie dobra nabył Franz Grotowski, który nie mając potomka, przekazał zamek na sierociniec. Władze pruskie nie pozwoliły zrealizować woli zmarłego i dopiero w 1843 roku, w 29 lat po śmierci fundatora, wybudowano nowy budynek z przeznaczeniem na zakład wychowawczy. W latach 1849-79 na zamku mieścił się sąd powiatowy, a później do roku 1892 sąd okręgowy. W 1892 roku zamek został wykupiony przez Opolski Urząd Rejencyjny z przeznaczeniem na szpital dla umysłowo chorych.

         W związku z tym na przełomie XIX i XX wieku dokonano gruntownej przebudowy zamku, który uzyskał wygląd zbliżony do dzisiejszego. Obecnie jest to dwukondygnacyjny budynek z użytkowym poddaszem wzniesiony planie prostokąta, z dwoma ryzalitami bocznymi od frontu, posiadający elementy architektury renesansowej i barokowej. Funkcje szpitalne zamek pełnił do roku 1975. 20 maja 1999 roku została założona fundacja „Zamek Lubliniecki„, której naczelnym zadaniem jest odbudowa niszczejącego obiektu. Dwa lata później w wyniku przeprowadzonego przetargu właścicielem budowli zostało przedsiębiorstwo „ZAMEK LUBLINIEC”. Po trwającym kilka lat remoncie zamek został odrestaurowany i zaadaptowany na hotel.

         Lubliniec jest położony ok. 30 km na południowy-zachód od Częstochowy przy drodze nr 46 do Opola. Zamek znajduje się w centrum miasta.

         Zdjęcia przed restauracją wykonano w marcu 2006 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Kaplica

  • Ryzalit prawy

  • Ryzalit lewy

  • Szczyt ryzalitu

  • Szczyt ryzalitu

  • Elewacja frontowa