Murowano-szachulcowy kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Łupawie został wzniesiony w latach 1767-72 jako kościół protestancki na miejscu poprzedniej budowli wspomnianej w XIII wieku. Ufundował go generał Filip Wilhelm von Grumbkow i tajny radca Michał Ernest Boehn. W 1873 roku budowla została przebudowana. W dniu 26 sierpnia 1945 roku kościół został oficjalnie przejęty przez Kościół rzymskokatolicki i otrzymał wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to kościół salowy, wzniesiony z cegły przez Jana Gottfrieda.

Świątynię zbudowano na kamiennym fundamencie, na planie prostokąta. Posiada nie wyodrębnione prezbiterium zamknięte trójbocznie oraz płaski, drewniany strop. Od zachodu nad świątynią góruje wieża, zakończona ośmiobocznym hełmem, nakryta łupkiem kamiennym. Dolna część wieży jest murowana, natomiast górna, pochodząca z 1873 roku jest drewniana. Od strony południowo-zachodniej mieści się empora muzyczna. Dach świątyni nakryty jest dachówką karpiówką. Pod posadzką kościoła jest umieszczona krypta. Do zabytkowego wyposażenia budowli należą: barokowa ambona pochodząca z 1750 roku, żyrandol o ośmiu ramionach, renesansowa ława kolektorska i chrzcielnica z 1865 roku.

Łupawa jest położona 25 km na wschód od Słupska, przy drodze nr 211 do Czarnej Dąbrówki. Kościół znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2020 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok od drogi

  • Pomnik mieszkańców poległych w wojnach

  • Nawa i prezbiterium

  • Ołtarz główny

  • Nawa i prospekt organowy

  • Ambona