Zamek w Lwówku Śląskim został wzniesiony prawdopodobnie na początku XIII wieku, być może z fundacji Henryka Brodatego. Warownia powstała w obrębie fortyfikacji miasta i była od niego oddzielona fosą. W II połowie XIII wieku zamek był siedzibą księcia Bernarda Zwinnego, władcy księstwa lwóweckiego. Po przebudowie, która miała miejsce w 1261 roku zamek posiadał kamienną wieżę, w której umieszczono skarbiec i lochy więzienne, mury obwodowe z basztami i dwie bramy wjazdowe.

W 1286 roku księstwo zostało włączone do księstwa świdnicko-jaworskiego Bolka I, który często w nim przebywał. Po pożarze, który strawił budowlę w 1381 roku, odbudowana warownia trafiła  jako lenno w ręce Zygmunta Raussehndorfa z Płakowic. Po nim właścicielem był rycerz Kunz z Niemczy. W 1444 roku warownię przejęła rada miejska, która po kolejnym pożarze w 1475 roku nakazała zamek rozebrać.  Stare mury wykorzystano do budowy kościoła, a na miejscu zamku postanowiono wybudować browar. Obecnie nie ma po zamku żadnego widocznego śladu.

Lwówek Śląski jest położony około 25 km na północ od Jeleniej Góry, przy drodze nr 297 do Bolesławca.

Zdjęcia wykonano w maju 2023 roku.

  • Baszta Bramy Lubańskiej

  • Baszta Bramy Lubańskiej

  • Baszta Bramy Bolesławickiej

  • Mury obronne

  • Baszta Gryfowska