Krzyżacki zamek w Nidzicy zbudowano w latach 1370-1400. Założenie, na planie prostokąta o wymiarach 43,3 x 61,5 m, wzniesiono na wzgórzu górującym nad miastem. Składało się ono z zachodniego domu głównego, dwóch skrzydeł bocznych, oraz wschodniego skrzydła bramnego z dwiema kwadratowymi, narożnymi wieżami flankującymi ryzalit bramy wjazdowej, poprzedzonej fosą i mostem zwodzonym. Od strony wschodniej rozciągało się ufortyfikowane przedzamcze. Dziedziniec otaczały drewniane krużganki.

         12 czerwca 1410 roku zamek został zajęty, prawdopodobnie bez walki przez wojska polskie zmierzające pod Grunwald. W 1414 roku został ponownie opanowany przez wojsko polskie. Na początku wojny trzynastoletniej w 1454 roku warownia została opanowana przez miejscowych przywódców Związku Pruskiego i dopiero II pokój toruński przywrócił ją Zakonowi. W 1656 roku na zamku stacjonowali Szwedzi, a w latach 1806-12 Francuzi. Obie nacje mocno przyczyniły się do dewastacji warowni, która powoli zamieniała się w ruinę. W latach 1828-30 dzięki Ferdynandowi Tymoteuszowi Gregorowiuszowi odbudowano zrujnowany zamek z przeznaczeniem na siedzibę sądu, więzienie i mieszkania. W 1945 roku po rosyjskim bombardowaniu zamek uległ częściowemu zniszczeniu, a w latach 1961-65 został odbudowany. Obecnie w zamku mieści się muzeum, biblioteka i Nidzicki Ośrodek Kultury, oraz hotel i restauracja.

         Nidzica jest położona 31 km na północ od Mławy przy drodze nr 7 do Gdańska. Wzgórze zamkowe znajduje się na wschód od rynku.

         Zdjęcia wykonano w listopadzie 2004 roku.

 • Brama na podzamcze

 • Widok bramy z podzamcza

 • Widok z bramy na skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie z bramą

 • Widok z bramy na podzamcze

 • Dziedziniec zamku górnego

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Zprawej baszta podzamcza - z lewej baszta zamku górnego

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło zachodnie

Nowe zdjęcia wykonano w maju 2016 roku.

 • Brama i baszta przedzamcza

 • Przedzamcze

 • Elewacja południowa

 • Kule armatnie w baszcie

 • Przedzamcze

 • Przelot bramny

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Boczna bramka

 • Skrzydło północne

 • Wykusz toaletowy

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło zachodnie

 • Kapliczka w skrzydle południowym

 • Kapliczka w skrzydle południowym

 • Skrzydło południowe

 • Baszta południowo-wschodnia

 • Baszta przedzamcza