Katolicka katedra św. Jadwigi w Berlinie powstała w latach 1747-778 z inicjatywy króla Prus Fryderyka II. Zgoda na budowę kościoła katolickiego w kraju protestantów była skutkiem wygranej II wojny śląskiej (1740-63), która doprowadziła do przyłączenia Śląska do królestwa Prus. Fryderyk II liczył na pozyskanie tym gestem szlachty śląskiej, która w dalszym ciągu skłaniała się ku Austrii. Wybór Jadwigi Śląskiej na patronkę katedry wpisywał się w politykę króla dążącego do pozyskania poparcia u większości katolickiej śląskiej szlachty. Katedrę konsekrował biskup warmiński Ignacy Krasicki, który został tu pochowany w 1801 roku, ciało jego przeniesiono do Gniezna dopiero w roku 1829.

Jadwiga (Hedwig) Śląska (1174-1243) była księżniczką niemiecką z Andechs, żoną Henryka Brodatego i matką Henryka Pobożnego. Była, jak wiele średniowiecznych księżniczek, prawdziwą chrześcijanką. Ufundowała liczne kościoły i klasztory, w tym w roku 1209 pierwszy polski klasztor kobiecy cysterek w Trzebnicy, ale przede wszystkim słynna była z umartwień i pomocy, jaką niosła chorym i biednym. Zmarła w roku 1243, w roku 1267 została kanonizowana przez papieża Kle­mensa.

Architektami katedry zostali dwaj mistrzowie budowlani – znani i za­służeni budowniczowie wielkich obiektów w Berlinie: Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff und Jean Laurent Legeay. Powstała wówczas klasycystyczna, dwupoziomowa budowla, przykryta wspaniałą kopułą. Katedra była pierwszym katolickim kościołem zbudowanym w Berlinie od czasów reformacji w XVI stuleciu.

Proboszczem berlińskiej katedry był w latach 1938-41 ks. Bernhard Lichtenberg – zdecydowany przeciwnik Hitlera i obrońca Żydów. Aresztowany w październiku 1941 roku duchowny, skazany został na dwa lata więzienia i zmarł 5 listopada 1943 roku podczas transportu do obozu koncentracyjnego Dachau. Papież Jan Paweł II beatyfikował Lichtenberga podczas pielgrzymki do Niemiec w 1996 roku. Bernard Lichtenberg jest pochowany w krypcie świątyni.

Katedra uległa zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej. W latach 60-tych kościół odbudowano, tworząc z dwóch kondygnacji jedno wielkie pomieszczenie połączone schodami z dawnym kościołem dolnym. Obecnie planowana jest przebudowa świątyni, która  przewiduje powrót do kościoła dwupoziomowego. W centrum świątyni zamiast schodów do krypty, ma powstać nowy ołtarz. Katedra katolicka św. Jadwigi jest kościołem arcybiskupim archidiecezji berlińskiej w Niemczech.

Świątynia mieści się w centrum miasta przy Bebelplatz.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2019 roku.

  • Katolicka katedra św. Jadwigi

  • Kopuła

  • Nawa główna

  • Krypta Lichtenberga