Miejsce położenia skitu-pustelni świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich w Odrynkach nie jest przypadkowe. Nawiązuje do istniejącego w tej miejscowości klasztoru Wozniesieńskiego (Wniebowstąpienia Pańskiego), powstałego przypuszczalnie w I poł. XVII wieku i rozwiązanego w 1824 roku. W 1518 roku książę Iwan Michałowicz Wiśniowiecki, przeprawiając się tratwą przez rzekę Narew w drodze do Wilna, zobaczył światło przed ikoną św. Antoniego Pieczerskiego. Widząc w tym znak Boży, książę ufundował w pobliżu przeprawy przez rzekę Narew kaplicę. Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego powstał na obszarze dawnej Puszczy Błudowskiej, która stykała się w pobliżu wsi Odrynki z Puszczą Narewską. Monaster został założony przez mnichów z Ławry Supraskiej, gdzie kult św. Antoniego Pieczerskiego był szczególnie bliski. Zgromadzenie zakonne w Puszczy Błudowskiej przestało funkcjonować przed rozwiązaniem innych podlaskich ośrodków zakonnych w 1824 roku decyzją Duchownego Konsystorza w Mińsku. Tradycja życia monastycznego była jeszcze żywa w XIX wieku. Na terenie dawnego monasteru do 1916 roku żył mnich pustelnik Trofim Adamowicz Dubko.

Obecnie tradycję życia monastycznego nad rzeką Narwią odbudował archimandryta Gabriel (Giba), który wybudował kaplicę, która stała się początkiem nowej pustelniczej wspólnoty zakonnej. Stało się to  w 2009 roku. Cztery lata później, cerkiew wyświęcił Metropolita Sawa. W 2011 roku skit został zdewastowany, a w 2016 na terenie pustelni wybuchł pożar, w wyniku którego spłonęło niemal całe wyposażenie świątyni. Pustelnia została odbudowana przez ojca Gabriela.

Niesamowity teren jaki otacza skit zapewnia niepowtarzalny nigdzie indziej klimat. Zbliżając się tu, z piaskowej drogi wiodącej wśród dzikiej roślinności rozlewisk błyszczą złote kopuły cerkwi. Na miejscu, przekraczając bramę wchodzi się na teren pełen spokoju, pachnących kwiatów, bzyczących pszczół i przede wszystkim pięknych budowli. Kapliczki i cerkiew są otwarte dla wszystkich. Obecnie są tu dwie cerkwie – Antoniego i Teodozego Pieczerskich i Opieki Matki Boskiej, czasownie i dom gościnny.

Niestety ojciec Gabriel zmarł w listopadzie 2018 roku. Od tej pory pustelnią opiekują się trzej mnisi, którzy odprawiają liturgie.

Skit, czyli pustelnia, budowla wzniesiona na odosobnionym terenie, znajduje się na wyspie w otoczeniu rozlewisk dorzecza Narwi, 800 metrów na południe od wsi. Można tu dojechać samochodem lub dojść 800 metrową, drewnianą kładką przez rozlewiska.

Odrynki są położone 23 km na północ od Hajnówki.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

 • Brama wejściowa

 • Kapliczka

 • Grób ojca Gabriela

 • Wnętrze kaplicy

 • Cerkiew Antoniego i Teodozego Pieczerskich

 • Cerkiew Antoniego i Teodozego Pieczerskich

 • Cerkiew Antoniego i Teodozego Pieczerskich

 • Cerkiew Antoniego i Teodozego Pieczerskich

 • Cerkiew Antoniego i Teodozego Pieczerskich

 • Cerkiew Antoniego i Teodozego Pieczerskich

 • Cerkiew Opieki Matki Boskiej

 • Cerkiew Opieki Matki Boskiej

 • Cerkiew Opieki Matki Boskiej

 • Cerkiew Opieki Matki Boskiej

 • Cerkiew Opieki Matki Boskiej

 • Dom gościnny

 • Brama wejściowa od wsi