Budowę zamku w Olsztynie, należącego do kapituły warmińskiej, rozpoczęto w połowie XIV wieku. Czworokątne założenie o wymiarach 40 x 56,5 m składało się z głównego budynku mieszkalnego od strony północno-wschodniej, budynku gospodarczego przy kurtynie południowo-zachodniej, kwadratowej u podstawy wieży w narożniku zachodnim i bramy wjazdowej w kurtynie południowo-wschodniej. Układ przestrzenny został ukształtowany ostatecznie pod koniec XIV wieku. W XV wieku cylindryczną nadbudowę zyskała podwyższona narożna wieża i nastąpiła budowa zewnętrznych fortyfikacji z Bramą Dolną, poprzedzoną mostem nad Łyną.

         W latach 1516-21 na zamku mieszkał Mikołaj Kopernik, który skutecznie dowodził obroną warowni w czasie krzyżackiego oblężenia w 1520 roku w czasie wojny polsko-krzyżackiej. W XVI wieku przebudowano wnętrza zamku, konsekrowano kaplicę św. Anny w skrzydle południowo-zachodnim. W latach 1756-58 na miejscu bramy wjazdowej powstał barokowy budynek mieszkalny dla administratorów. W drugiej połowie XVIII wieku zbudowano most łączący miasto z zamkiem. Po rozbiorach dobra biskupie i kapitulne uległy sekularyzacji. W latach 1821 i 1827 pożary zniszczyły wieżę i dom północno-wschodni, które następnie odbudowano. W okresie 1909-11 zamek przeznaczono na siedzibę i kancelarię prezydenta rejencji olsztyńskiej i wtedy dokonano jego modernizacji i regotyzacji. Po wojnie nie zniszczony zamek przeznaczono na siedzibę Muzeum Warmii i Mazur.

         Olsztyn to miasto wojewódzkie, leżące na przecięciu dróg nr 51 i 16. Zamek znajduje się w centrum miasta na prawym brzegu Łyny.

         Zdjęcia wykonano w styczniu 2005 roku.

 • Barokowe przedbramie

 • Widok od miasta

 • Skrzydło południowo-wschodnie

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Przelot bramny

 • Narożnik wschodni

 • Skrzydło północno-zachodnie

 • Narożnik zachodni

 • Baszta zachodnia

 • Narożnik północny

Nowe zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

 • Widok od starówki

 • Szczyt skrzydła i wieża

 • Główny wjazd

 • Skrzydło południowo-wschodnie

 • Narożnik wschodni

 • Amfiteatr

 • Przelot bramny

 • Dziedziniec - Skrzydło północno-wschodnie

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec - Skrzydło południowo-zachodnie

 • Dziedziniec - narożnik południowy

 • Dziedziniec

 • Narożnik południowy

 • Szczyt skrzydła południowo-zachodniego

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Skrzydło południowo-zachodnie - ganek i baszta

 • Narożnik zachodni

 • Narożnik zachodni z basztą

 • Narożnik zachodni z basztą

 • Narożnik zachodni

 • Narożnik północny

 • Narożnik północny

 • Skrzydło północno-wschodnie

 • Narożnik wschodni

 • Narożnik wschodni

 • Narożnik wschodni