Średniowieczny zamek w Ostrzeszowie powstał z fundacji Kazimierza Wielkiego. Było to założenie czworoboczne, wzniesione na planie prostokąta o wymiarach 27 x 39 m wzmocnione narożnymi przyporami. Od strony południowej wzniesiono czworoboczną w podstawie, wyżej ośmioboczną wieżę o wysokości 11,5 m wysuniętą przed kurtynę murów. Obecnie ma ona 7 kondygnacji i wysokość 23 m. Na wschód od wieży znajdował się przelot bramny. Wzdłuż kurtyny północnej wzniesiono dom mieszkalny. Całość była otoczona fosą.

         W 1553 roku na zamku mieściło się starostwo niegrodowe. Po  zniszczeniach w czasie najazdu szwedzkiego, zamek został odbudowany. Za czasów starosty Antoniego Stadnickiego około 1755 roku przeprowadzono większe prace budowlane, nie zmieniające jednak charakteru budowli. W końcu XVIII wieku zamek podupadł, a XIX stulecie przyniosło jego częściową rozbiórkę. Po II wojnie światowej obiekt zabezpieczono i wieżę udostępniono jako punkt widokowy. Zachowały się również resztki murów obronnych.

         Ostrzeszów jest położony 26 km na południe od Ostrowa Wielkopolskiego przy drodze nr 11 do Kępna. Zamek znajduje się w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2006 roku.

  • Widok ogólny

  • Wejście

  • Fragment muru obronnego

  • Wieża

  • Wieża i mur obronny

  • Wieża

  • Wieża

  • Wieża i mur obronny

  • Wieża