Reprezentacyjny budynek w stylu klasycystycznym w Otwocku został wzniesiony w latach 1926-34, według projektu architekta Władysława Leszka Horodeckiego. W budynku miał się znaleźć się dom uzdrowiskowy, zakład kąpielowy, a także najprawdziwsze kasyno. Spodziewając się wysokich zysków, w celu wybudowania budynku władze Otwocka zaciągnęły w 1926 roku pożyczkę w wysokości 1350 tysięcy złotych, ostateczny koszt wyniósł jednak ponad 2 miliony złotych.

          Powstała wówczas piętrowa, wysoko podpiwniczona, potężna budowla w formie klasycystycznego pałacu, wzniesiona na rzucie prostokąta nakryta czterospadowymi dachami. W osi korpusu głównego usytuowano czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, zwieńczony tympanonem. Portyk poprzedzono tarasem,  do którego prowadzą dwubiegowe schody. Elewacje ozdobiono balkonami i boniowaniem do wysokości parteru.

          Inwestycja okazała się chybiona i nie przyniosła spodziewanych dochodów. Władze Warszawy nie zgodziły się na użytkowanie gmachu jako miejsca do rozgrywania gier hazardowych. Jednym z powodów tej decyzji mogła być nieprzychylność opinii publicznej oraz szereg niechętnych pomysłowi artykułów prasowych, a także ujawnione w tym czasie afery gospodarcze z udziałem wielu znanych osób w Otwocku, w tym dzierżawcy budynku Gustawa Pojsela. Obiekt przez szereg lat funkcjonował jako ośrodek życia towarzyskiego i kulturalnego w okolicy. Mieściły się tu pokoje do wynajęcia, restauracja, sala teatralna, kino oraz sala gier nie hazardowych. Mimo to budynek przynosił poważne straty finansowe. W okresie okupacji niemieckiej gmach funkcjonował jako „dom żołnierski”, gdzie żołnierze niemieccy spędzali czas wolny od szkoleń poprzedzających wysłanie ich na front. Po wycofaniu się wojska z budynku zabrano wszystkie wartościowe rzeczy. Po wkroczeniu Armii Czerwonej budynek był wykorzystywany przez Resort Bezpieczeństwa Publicznego, m.in. przetrzymywano w nim aresztowanych żołnierzy Podziemia. W 1946 roku do gmachu zostało przeniesione Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne, obecnie – Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. W 1978 roku budynek został uznany za zabytek drugiej klasy i tym samym objęty ochroną konserwatorską.

         Otwock jest położony 22 km na południowy-wschód od Warszawy, przy drodze nr 801 do Wilgi. Obiekt znajduje się przy ul. gen.J.Filipowicza 9.

         Zdjęcia wykonano w kwietniu 2015 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Czterokolumnowy portyk

  • Czterokolumnowy portyk

  • Elewacja tylna

  • Element dekoracyjny fryzu

  • Elewacja tylna