Późnogotycki kościół w Pieszczu został zbudowany pod koniec XV wieku, na fundamentach z kamieni polnych. Mury obwodowe zachowały charakterystyczne przypory.

Kościół jest jednonawowy, z dwoma dobudowanymi później kaplicami, które obecnie nie pełnią pierwotnej funkcji. Na wieży kościoła została wyryta data 1625 r. świadcząca o przebudowie kościoła w tym właśnie czasie. Kaplica południowa powstała w XVII wieku, natomiast w XIX wieku – po wyburzeniu części północnej ściany nawy – wybudowano dobudówkę, gdzie mieściła się loża kolatorska. Nad nawą widać strop belkowy z podsufitką. Sufit został obniżony w 1906 roku do wysokości dobudowywanej w tym czasie loży kolatorskiej. W kościele znajdowały się loże patronackie, krypty rodziny von Belowów i von Krockowów – rodów, do których należały majątki w Pieszczu. Dach pokryty jest blachą, która zastąpiła oryginalny gont. Jedynie wieżę kryje dachówka ceramiczna. Świątynia jest bardzo skromnie wyposażona.

W kościele jeszcze po roku 1945 odprawiano msze dla ludności wyznania ewangelickiego z pobliskich miejscowości. Kościół przeszedł w latach 70-tych gruntowny remont, jednak wciąż potrzebuje zabiegów konserwatorskich. Świątynię otacza piękny starodrzew. Obecnie kościół w Pieszczu pw. Podwyższenia Krzyża Świętego to kościół filialny, należący do parafii w Sławsku i dekanatu w Sławnie.

Pieszcz jest położony 17 km na zachód od Słupska. Kościół znajduje się w północno-wschodniej części miejscowości, przy głównej drodze.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Wieża

  • Data przebudowy

  • Zegar