Murowany dwór w Poświętnem zbudowano w połowie XIX wieku, być może dla rodziny Bromirskich. Jest to parterowa, podpiwniczona budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta dachem naczółkowym z „wolim okiem” nad głównym wejściem. Elewacja frontowa jest siedmioosiowa. Dwór otaczają pozostałości parku z końca XIX wieku.

W 1863 roku został skonfiskowany prawowitym właścicielom za udział w powstaniu styczniowym i przekazany jednemu z rosyjskich generałów. W tym to okresie majątek Poświętne wydzierżawił Klemens Mścichowski, kolejnym był Ludwik Weyher, a następnie w 1919 roku jego syn Stanisław. W latach 1865-66 w dworku mieszkał Henryk Sienkiewicz jako guwerner. Po odzyskania przez Polskę niepodległości, ziemie z dworkiem przeszły na skarb państwa. W 1923 roku zostało utworzone w tym miejscu zostało Ognisko Kultury Rolnej i Zakładu Doświadczalnego. W 1945 roku Zakład Doświadczalny został przekształcony w Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny, natomiast w 1975 roku w  Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, a od 1991 roku funkcjonuje jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego, następnie w 1999 roku zostaje powołane Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Budynek w ostatnich latach wykorzystywany był głównie jako miejsce imprez kulturalnych np. „Narodowego czytania” czy też spotkań podczas dużych wydarzeń organizowanych przez miejscowy MODR.

Płońsk jest położony 61 km na północny-zachód od Warszawy, przy drodze nr S7 do Gdańska. Dwór znajduje się po wschodniej stronie drogi S-7, przy ul. Henryka Sienkiewicza 13.

Zdjęcia wykonano w marcu 2019 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Tablica informacyjna

  • Główne wejście