Zamek w Poznaniu został wzniesiony przez Przemysła II w końcu XIII wieku. Pierwotny zamek został zbudowany w obrębie murów miasta na wzgórzu w jego zachodniej części. Mury obwodowe tworzyły nieregularny siedmiobok z czworoboczną wieżą od strony południowo-zachodniej, od której na wschód znajdowała się brama wjazdowa. następnie zbudowano wysunięty z kurtyny północno-wschodniej czworoboczny donżon.Główny dom zamkowy wzniesiono wzdłuż kurtyny północno-zachodniej.

         Po śmierci Przemysła zamek przeszedł w ręce Wacława II, a następnie Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. W XV wieku służył jako rezydencja królewska. W 1536 roku zamek spłonął, a odbudował go starosta Andrzej Górka przed rokiem 1565. Warownia mocno ucierpiała w roku 1657 i w 1704, kiedy obsadzony przez Szwedów bronił dostępu wojskom moskiewskim i saskim. W czasie wojny północnej nastąpiły kolejne zniszczenia i zamek utracił swe reprezentacyjne znaczenie. W 1783 roku Kazimierz Raczyński przebudował zniszczony zamek, a od końca XVIII wieku zaczęto zmieniać jego otoczenie. Przebudowana budowla była siedzibą sądu a następnie zaadaptowano ją na potrzeby archiwum, które funkcjonowało do 1945 roku. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej budynek Raczyńskiego został odbudowany i od roku 1964 mieści się w nim Muzeum Rzemiosła Artystycznego. W ostatnich latach odbudowano część obiektów.

         Poznań to stolica Wielkopolski. Zamek znajduje się na wzgórzu w zachodniej części Starówki.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2005 roku.

         Nowe zdjęcia wykonano w maju 2015 roku.

  • Widok ogólny

  • Budynek muzeum

  • Budynek muzeum

  • Odbudowane obiekty

  • Odbudowane obiekty

  • Odbudowane obiekty

  • Odbudowane obiekty

  • Brama wjazdowa

  • Mur oporowy

  • Mur i szczyt wieży