Fundatorem zamku w Proszówce był najprawdopodobniej książę głogowski Konrad, syn Henryka Pobożnego. Gotycka warownia została wzniesiona w XIII wieku z czarnego bazaltu na szczycie wzgórza wysokiego na 462 m n.p.m. Składała się z trzech zamków : górnego, średniego i dolnego. Bez wieżowy zamek górny został wzniesiony na planie nieregularnego pięcioboku. Na zamku górnym znajdowały się główne apartamenty księcia i kaplica. Na jednej ze ścian namalowany był niegdyś wizerunek Gryfa, od którego pochodzi nazwa zamku. Na północ od zamku górnego ulokowany był zamek średni, a od strony wschodniej zamek dolny.

         Po wymarciu książąt świdnickich pod koniec XIV wieku zamek przeszedł w ręce króla czeskiego Wacława IV, który przekazał go rycerzowi Beneszowi Chuśnikowi, a ten w 1400 roku wydzierżawił go Gotsche II Schoffowi. W 1419 roku warownia stała się własnością Schaffgotschów i w ich rękach pozostawała do 1798 roku. W 1511 roku nastąpiła pierwsza przebudowa zamku, a w 1546  roku kolejna w stylu renesansowym. W XVII wieku zamek był dwa razy oblegany przez Szwedów, w 1639 obronił się, a w 1645 musiał skapitulować. W 1745 roku zamek zajęły wojska pruskie i uczyniły z niego w 1778 roku silną twierdzę. W 1798 roku Schaffgotschowie przenieśli się do nowego pałacu wybudowanego u stóp góry zamkowej i od tej pory opuszczony zamek zaczął popadać w ruinę. Do dziś najlepiej zachowały się mury zamku górnego i średniego oraz brama wjazdowa.

         Proszówka jest położona 4 km na południe od Gryfowa Śląskiego. Zamek znajduje się na zarośniętym wzgórzu po prawej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2005 roku.

 • Wieża bramna

 • Przelot bramny

 • Wnętrze wieży

 • Wieża bramna

 • Mury zamku średniego

 • Mury zamku średniego

 • Mury zamku średniego

 • Mury zamku średniego

 • Mury zamku wysokiego

 • Mury zamku wysokiego

 • Dziedziniec zamku wysokiego

 • Mury zamku wysokiego

 • Mury zamku wysokiego

 • Mury zamku wysokiego

 • Mury zamku wysokiego

 • Mury zamku wysokiego

 • Studnia

 • Mury zamku wysokiego

 • Mury zamku wysokiego