Późnogotycki kościół pw. Wszystkich Świętych i św. Hieronima w Raciążku  został wybudowany w latach 1597-1612 z fundacji biskupa kujawsko-pomorskiego Hieronima Rozdrażewskiego. Budowę ukończył biskup Wawrzyniec Gembicki w 1612 roku, a konsekracji dokonał w 1627 roku biskup Baltazar Miaskowski.

Orientowana, murowana świątynia ze szczytami renesansowymi, została opięta uskokowymi szkarpami i nakryta dachem dwuspadowym. Prezbiterium jest kwadratowe z półokrągłą absydą. Od nawy głównej oddziela je barokowy łuk tęczowy pochodzący z XVII wieku z Chrystusem i figurami umieszczonymi nad splotem rzeźbionej winorośli. Od północnej strony kościoła znajduje się zakrystia, która jest sklepiona krzyżowo. Szersza, prostokątna nawa z wieżą od zachodu i przybudówką od północy powstały w 1924 roku. Wnętrze kościoła kryte było pierwotnie stropem, ale w 1924 roku przesklepione zostało kolebką z lunetami.

Późnorenesansowy ołtarz główny pochodzi z XVI wieku i stanowi fundację biskupa Miaskowskiego. W głębi ołtarza znajduje się obraz malowany na desce, przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego oraz Najświętszą Marię Pannę i Marię Magdalenę, zaś pośrodku wizerunek klęczącego fundatora kościoła – biskupa Hieronima Rozdrażewskiego. Po obu stronach prezbiterium znajdują się renesansowe stalle pochodzące z 1630 roku, odnowione w 1865 roku. Obrazy w stallach i obraz Wszystkich Świętych na zasuwie przy głównym ołtarzu zostały namalowane w 1830 roku przez Adama Malinowskiego. W prawej części kościoła znajduje się ołtarz barokowy z XVII wieku przedstawiający Matkę Bożą Śnieżną. W lewej części świątyni usytuowany jest barokowy ołtarz z XVIII wieku, przedstawiający Świętego Józefa na łożu śmierci w srebrnych sukienkach rokokowych gdańskiej roboty z XVIII wieku. Na ścianach nawy znajdują się neorenesansowe płaskorzeźby z glinki terakotowej, przedstawiające czternaście stacji drogi krzyżowej. Łuk tęczowy łączący dwa boczne ołtarze pochodzi z XVII wieku. W centrum łuku znajduje się grupa ukrzyżowania z XVIII wieku. Barokowa ambona pochodzi z XVIII wieku.

Nad zakrystią znajduje się muzeum parafialne, w którego posiadaniu jest wiele ciekawych eksponatów. Jednym z najciekawszych jest gotycki ornat z białego adamaszku z przełomu XV/XVI wieku, na którym złotymi nićmi wyhaftowano wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz świętych. W muzeum znajdują się także zbiory bibliofilskie – 257 pozycji z okresu XVI do XIX wieku, oprócz tego księga mszalna z XVIII wieku, miecz z XIII wieku, rzeźby, dokumenty i hełm tatarski z XVIII wieku. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-45, kościół został ograbiony, a przed kapitulacją podminowany. Niemcy ukradli wówczas m.in. boczny ołtarzyk pochodzący z XIV wieku.

Raciążek jest położony 3 km na południowy-zachód od Ciechocinka, przy lokalnej drodze do Nieszawy.

Zdjęcia wykonano w maju 2017 roku.

 • Elewacja południowa

 • Hełm wieży

 • Sygnaturka na kalenicy

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa i północna

 • Elewacja północna z zakrystią

 • Nawa

 • Prezbiterium

 • Ołtarz główny

 • Ołtarz boczny

 • Ambona