Barokowy dwór w Raciechowicach został zbudowany w 1760 roku, na planie wydłużonego prostokąta, nakryty łamanym dachem polskim z lukarnami z wnętrzem o dwóch traktach rozdzielonych korytarzykiem. Jest to drewniana budowla o konstrukcji zrębowej z elewacją pokrytą tynkiem. W środkowej części elewacji frontowej znajduje się niewielki ryzalit związany z facjatą w dachu. W trójkątnym szczycie facjaty umieszczone są herby dawnych właścicieli Raciechowic: Leliwa i Nowina, ujęte w barokową ramę. Pierwotnie nad wejściem znajdował się rokokowy kartusz z fragmentem wiersza Jana Kochanowskiego i datą budowy dworu (obecnie znajduje się w Muzeum Regionalnym w Myślenicach). W sieni zachowany jest murowany kominek z XVIII wieku. Z prawej strony założenia stoi drewniany spichlerz z 1774 roku o konstrukcji zrębowej. Całość otaczają pozostałości parku krajobrazowego.

Przed rokiem 1817 majątek należał do Kaspra Bilińskiego. W 1838 roku dobra przeszły w ręce jego syna, Leona Kazimierza. Obaj właściciele dworu zginęli tutaj podczas rabacji galicyjskiej w 1846 roku. Majątek należał do Bilińskich do roku 1875, gdy córka jednego z Bilińskich wniosła go w posagu do rodziny Kopffów. W rękach Kopffów majątek pozostawał do roku 1900. Przez kilkanaście lat przechodził z rąk do rąk aż w roku 1916 nabyli go Kazimierz i Kazimiera Rouppert. W rękach Rouppertów pozostawał do roku 1946. Po wojnie mieścił się w nim ośrodek zdrowia. Dewastacja obiektu rozpoczęła się z chwilą oddania go na mieszkania pracownikom spółdzielni rolniczej. Obecnie stanowi własność prywatną i jest odbudowywany.

Raciechowice są położone około 5,5 km na południe od Dobczyc, przy lokalnej drodze do Komorników. Dwór pod nr 1 znajduje się w centrum wsi, po północnej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit fasady

  • Drewniany spichlerz