Renesansowy zamek w Rogowie Opolskim został zbudowany pod koniec XVI wieku lub dopiero około roku 1620, na miejscu starszego założenia z fundacji rodziny Rogoyskych. Warownię zbudowano na stromej skarpie dawnego koryta Odry. Do istniejącej wcześniej prostokątnej wieży dostawiono dwa renesansowe skrzydła mieszkalne wraz z narożną basztą. Wokół dziedzińca powstały dekoracyjne krużganki.

         W 1612 roku, po śmierci ostatniego z rodu Rogoyskych – Stefana, majątek przeszedł na własność rodziny von Wbrsky i pozostał w jej władaniu przez blisko 150 lat. Niewłaściwie gospodarowany, zaniedbany i zadłużony majątek w 1757 roku został kupiony na licytacji przez głównego wierzyciela, hrabiego Henryka Adolfa von Redern z Krapkowic.

         Dziesięć lat później, po jego śmierci spadkobiercy sprzedają zamek hrabiemu Karolowi Wilhelmowi von Haugwitz i w rękach jego potomków Rogów pozostaje do końca II wojny światowej. Będąc w posiadaniu tego rodu zamek przeżywa swoje najświetniejsze lata. Za ich panowania doszło do przebudowy i rozbudowy rezydencji w stylu neogotyckim, oraz otoczono ją neobarokowym ogrodem i parkiem krajobrazowym. Między innymi zostaje wzniesione skrzydło północne w stylu klasycystycznym, a nad  fosą przerzucono kamienny, trzyprzęsłowy most.

         Po zakończeniu II wojny światowej zamek i majątek upaństwowiono. W zamku funkcjonowało przedszkole, a majątek przekształcono w Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obiekt wykorzystywany m.in. jako magazyn zboża szybko zamienił się w ruinę. W 1965 roku zabytek przekazany został Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu i po trwającej przeszło 10 lat odbudowie został oddany do użytku jako filia tejże z cennymi starodrukami i zbiorami specjalnymi. W zamku mieści się Oddział Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, oraz centrum konferencyjne, a wewnątrz można zwiedzać stałą wystawę poświęconą historii książki. Można również skorzystać z bazy hotelowej zlokalizowanej w zamku i Domu pod Kogutkiem.

         Rogów Opolski jest położony 17 km na południe od Opola, przy drodze nr 415 do Krapkowic. Zamek jest położony na południowym skraju wsi.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2011 roku.

 • Most nad fosą

 • Skrzydła zamkowe

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Skrzydło południowe

 • Schody do parku

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Most nad fosą

 • Most nad fosą

 • Schody do parku

 • Schody do parku

 • Skrzydło południowe

 • Glorieta

 • Fontanna

 • Oficyna - Dom pod Kogutkiem

 • Oficyna - Dom pod Kogutkiem