Średniowieczny zamek w Rybniku został wzniesiony w XIII wieku. Miasto należało wówczas do księstwa raciborskiego. W XV wieku Rybnik stał się stolicą wydzielonego księstwa, którym władali książęta opolscy i zamek stał się ich siedzibą. Pierwotne założenie tworzył ceglano-kamienny dom na planie prostokąta. W XIV wieku dom został otoczony kamiennym murem obwodowym o narysie prostokąta o wymiarach 28 x 38,6 m. Na osi wschodniej kurtyny wzniesiono czworoboczną wieżę bramną.

         Po książętach opolskich warownia przeszła w ręce rodów możnowładczych, m.in. Oppersdorfów z Głogówka i Węgierskich. W XVIII wieku prawdopodobnie Węgierscy przebudowali średniowieczną fortalicję, wznosząc dwa piętrowe skrzydła mieszkalne. W 1788 roku zamek odkupił król pruski Fryderyk Wilhelm II, z przeznaczeniem na przytułek dla żołnierzy. W 1842 roku na zamku umieszczono siedzibę Sądu Grodzkiego. Obecnie zamek jest siedzibą Sądu Rejonowego.

         Rybnik jest położony 25 km na południe od Gliwic. Zamek znajduje się w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano w marcu 2006 roku.

  • Widok od wschodu

  • Widok od wschodu

  • Skrzydło południowe

  • Narożnik południowo-wschodni

  • Dziedziniec

  • Skrzydło południowe

  • Skrzydło północne

  • Skrzydło zachodnie

  • Narożnik południowo-zachodni