Klasycystyczny pałac w Rybnie zbudowany został na początku XIX wieku dla rodziny Łączyńskich, którzy gospodarowali majątkiem od połowy XVIII stulecia. Przed 1859 rokiem rezydencja została gruntownie odrestaurowana z okazji ślubu następnego właściciela, Karola Zabłockiego z Marią z Kaczorowskich. 

Dwukondygnacyjna, podpiwniczona budowla z dwoma skrzydłami znajduje się na wzniesieniu, nad stawem, który połączony jest z ciekiem wodnym przepływającym przez park. Budowla została wzniesiona na planie prostokąta i przykryto ją dachem czterospadowym, zaś skrzydła boczne dwuspadowym. Od strony północno-wschodniej, w siedmioosiowej elewacji frontowej znajduje się portyk toskański wsparty na czterech kolumnach i podtrzymujący taras z balustradą o narożnych murowanych słupkach. Nad głównym gzymsem wyróżnia się attyka pełna, rozczłonkowana boniowanymi pilastrami. Ściany portyku również ozdobione zostały boniowaniem. Elewację południowo-wschodnią (ogrodową) urozmaicają dwa wydatne, skrajne ryzality, zwieńczone trójkątnymi szczytami, w których umieszczono okrągłe okna poddasza. Układ pomieszczeń jest dwutraktowy, z salonem i sienią na osi. Całość jest otoczona parkiem krajobrazowym, ze sztucznym stawem i szpalerami grabowymi.

Zabłoccy byli właścicielami majątku do 1939 roku. W czasie wojny w obiekcie kwaterowały sztaby: niemiecki, a później sowiecki – stacjonowali tu oficerowie Armii Czerwonej. Przed wojną pałac w Rybnie był istną skarbnicą dzieł sztuki i innych cennych materiałów. W jednym z pokoi przechowywano bibliotekę, którą gromadzili już Cyprian Zabłocki i jego szwagier Baltazar Dannenberg. Niestety po 1945 roku zbiory te zostały zdewastowane. Budynek dworu opustoszał i został rozgrabiony. Kolejno zmieniali się jego właściciele, ale żaden z nich nie miał środków finansowych, bądź też motywacji do zatrzymania tej dewastacji. Trwała ona jeszcze do połowy 60-tych lat, wówczas ruinę przejęło Państwowe Muzeum Archeologiczne. Obecnie pałac stanowi Ośrodek Magazynowo-Studyjny. Pełni on przede wszystkim funkcję składnicy ogromnych zbiorów zabytków i domu pracy twórczej dla archeologów.

Rybno jest położone 9 km na zachód od Sochaczewa, przy lokalnej drodze do Brzozówka.

Zdjęcia wykonano w marcu 2013 roku.

  • Widok od bramy wjazdowej

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Elewacja tylna