Pierwotny zamek w Rydzynie zbudował Jan z Rydzyny i Czerniny, w pierwszej ćwierci XV wieku. Podupadły zamek w 1658 roku kupił Rafał Leszczyński i w latach 1690-94 wykorzystując stare mury, zbudował nową rezydencję rodową w stylu barokowym. Według projektu Józefa Szymona Bellottiego, wzniesiono trzypiętrowe, czteroskrzydłowe założenie z wewnętrznym dziedzińcem i czterema alkierzowymi wieżami w narożach. Główne wejście znajduje się w osi skrzydła wschodniego, a całość została otoczona nawodnioną fosą. W 1696 roku, sprowadzony przez Leszczyńskich z Włoch, Pompeo Ferrari, ukształtował skrzydło zachodnie. Po pożarze w 1707 roku zamek był nieużytkowany, co wiązało się z kłopotami Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski.

         W 1738 roku Rydzynę kupił saski minister Józef Aleksander Sułkowski. Rozbudowana przez niego rezydencja od końca XVIII wieku była siedzibą ordynacji. Śląski architekt Karol Marcin Frantz, początkowo realizując koncepcje Pompeo Ferrariego, zmienił wystrój elewacji na rokokowy, założył nowe dachy i hełmy na basztach. Frantz przebudował także salę balową, w której znalazł się plafon śląskiego malarza Jerzego Wilhelma Neunhertza przedstawiający apoteozę zaślubin Aleksandra Sułkowskiego z Aleksandrą Przebendowską (bogowie olimpijscy składający hołd połączonym herbom Sułkowskich i Przebendowskich). W dalszych latach Frantz realizował już własne pomysły, m.in. ok. 1750 stworzył dodatkową oś od strony północnej poprzez wzniesienie okazałych budynków stajni, wozowni i oficyn. W samym zamku, w skrzydle północnym, dodał środkowy ryzalit, stanowiący wejście do głównej klatki schodowej oraz wybudował kamienny most łączący wejście z owalnym placem przed budynkami gospodarczymi.

W 1909 roku po śmierci ostatniego ordynata, dobra przejął rząd pruski. W okresie międzywojennym na zamku mieściło się gimnazjum. w 1945 roku zamek spłonął, a rok później podjęto pierwsze prace zabezpieczające. W 1969 roku zamek przejęło Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich i NOT i w latach 1970-89 przeprowadzono odbudowę obiektu. Obecnie zamek jest pod opieką SIMP-u i pełni funkcję centrum hotelowo-konferencyjnego. 

         Rydzyna jest położona 7 km na południe od Leszna po lewej stronie drogi nr 5 do Wrocławia. Zamek znajduje się w centrum miasteczka.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2005 roku.

 • Skrzydło frontowe - zachodnie

 • Sfinks na moście

 • Kartusz herbowy nad wejściem

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło południowe

 • Popiersie króla Stanisława Leszczyńskiego