Zamek Sielecki w Sosnowcu (Sielec jest obecnie dzielnicą Sosnowca) został wzniesiony w XVII wieku przez Sebastiana Minora herbu Półkozic, na miejscu średniowiecznego założenia. Renesansowy nowy zamek założony na planie kwadratu składał się z czterech skrzydeł z narożnymi wieżyczkami otaczającymi wewnętrzny dziedziniec.  Warownię otaczała głęboka, nawodniona fosa ze zwodzonym mostem. Budowę zamku ukończono w roku 1620 co upamiętnia zachowana w dawnej kaplicy tablica z tą właśnie datą i herbem Minorów Półkozicem.

         W końcu XVIII wieku zamek należy do płk Michała Żulińskiego, a następnie do szambelana dworu króla polskiego Jordana Stojewskiego.  Na początku XIX wieku właścicielem zamku został pruski generał kawalerii, Schimmelpfenig von der Oye. W 1824 roku zamek został zniszczony przez pożar. Odbudowano go w 1832 roku z polecenia ówczesnego właściciela, księcia Ludwika Koethen-Anhalta. W trakcie odbudowy zasypano fosy, obniżono baszty i wyburzono skrzydło wschodnie, dzięki temu budowla zatraciła cechy obronne, a uzyskała charakter pałacowy. Wokół zamku założono park i folwark.

         W roku 1856 dobra sieleckie wraz z zamkiem kupił hrabia Andrzej Renard dla syna Jana. Kiedy w roku 1884 powstała górniczo-przemysłowa spółka „Gwarectwo hr. Renarda” sielecki zamek staje się jej siedzibą aż do końca II wojny światowej. Po zakończeniu wojny zamkiem administrowała kopalnia Sosnowiec a od roku 1977 przeszedł on na własność Zjednoczonych Hut Szkła Gospodarczego „Vitropol” i został przeznaczony na siedzibę Muzeum i Centralną Wzorcownię Szkła Polskiego. W 1994 roku zniszczony zamek przejęło miasto i rozpoczął się jego remont. W latach 1999-2002 nastąpił kolejny remont zamku, a po jego ukończeniu sielecki zamek stał się siedzibą Sosnowieckiego Centrum Sztuki. Obecnie zamek odzyskał wygląd z roku 1832. Ma kształt podkowy otwartej na wschód. W narożnikach znajdują się kwadratowe wieże kryte namiotowymi dachami. Podczas remontu odkryto piwnice z kolebkowymi sklepieniami w których urządzono kawiarenkę.

         Sosnowiec jest położony 10 km na północny-wschód od Katowic. Zamek Sielecki znajduje się w centrum przy ulicy Zamkowej 2, na lewym brzegu Czarnej Przemszy.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2010 roku.

  • Otwarty dziedziniec

  • Skrzydło południowe

  • Skrzydło główne (zachodnie)

  • Skrzydło północne

  • Skrzydło północne

  • Skrzydło północne

  • Widok od zachodu

  • Skrzydło południowe

  • Narożnik północno-wschodni

  • Skrzydło północne