W 1242 roku książę Bolesław Rogatka przekazał ówczesny, drewniano ziemny gród rycerzowi  Siboto, protoplaście znanego rodu Schaffgotschów. Około połowy XVI wieku Hans Urlich von Schaffgotsch wybudował na tym miejscu nowy, murowany zamek. Kamienne założenie, w stylu gotycko-renesansowym powstało na planie prostokąta o wymiarach 37 x 55 m. Wzdłuż kurtyny północnej i wschodniej stały podpiwniczone budynki mieszkalne, a wjazd prowadził przez bramę nad którą wznosiła się wysoka wieża. Całość była otoczona nawodnioną fosą.

         Warownia została zniszczona w czasie wojny trzynastoletniej, a po odbudowie strawił ją pożar w 1758 roku. Od tego momentu zamek został opuszczony i popadł w ruinę. Do dziś zachowały się ruiny wieży bramnej, oraz nikłe pozostałości budynków mieszkalnych z zawalonymi piwnicami.

         Stara Kamienica jest położona 12 km na zachód od Jeleniej Góry. Ruiny znajdują się w centrum miejscowości.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2005 roku.

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Piwnice

Nowe zdjęcia wykonano w lutym 2012 roku.

Teren zamkowy został oczyszczony z zarośli i samosiejek.

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Relikt mostku nad fosą

 • Relikt mostku nad fosą

 • Relikty fundamentów

 • Piwnice

 • Piwnice

 • Plateau zamkowe

 • Plateau zamkowe