Jeszcze do niedawna panowało powszechne przekonanie, że położone około 800 metrów od zamku “Książ”, na drugim brzegu Pełcznicy, zwane “Starym Książem” malownicze ruiny pochodzą z około 1794 roku. Prowadzone w latach 1991-92 badania archeologiczne wykazały, iż ruiny te to relikt średniowiecznego zamku, wzniesionego prawdopodobnie przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I na przełomie XIII i XIV wieku. Swoje znaczenie warownia prawdopodobnie straciła już w 1392 roku po przejściu księstwa świdnicko-jaworskiego do Korony Czeskiej. W 1428 roku zostaje zdobyta przez husytów, a w następnych latach zamek był siedzibą rycerzy-rabusi i jako ich siedziba został zniszczony w 1484 roku. Najprawdopodobniej pozbawiony właściciela zamek popadł w ruinę i przestał funkcjonować w XV wieku.

         W roku 1794 na zlecenie ówczesnego właściciela “Książa”, Hansa Heinricha VI Hochberga, architekt Christian Wilhelm Tischbein przebudował zrujnowaną warownię w stylizowane na gotyk romantyczne ruiny. Cały zespół zamkowy składa się z zamku właściwego, w kształcie zbliżonym do trójkąta oraz dwóch trójkątnych przedzamczy położonych jeden za drugim na zachód od zamku właściwego. „Nowy zamek” otoczono suchą fosą i murem obronnym, a wejście do niego prowadziło przez bramę z dwoma wieżyczkami. Podczas przebudowy ruin użyto wiele oryginalnych elementów renesansowych i barokowych detali architektonicznych przeniesionych z zamku w Trzebieniu i innych okolicznych obiektów. Przebudowa ta zatarła ślady dawnego zamku pierwotnego i przez wiele lat, aż do końca XX wieku, obiekt uważano za sztuczne ruiny bez historycznej wartości.

         Do dziś zachowały się sztuczne ruiny z końca XVIII wieku z pozostałością renesansowych i barokowych detali. Książ jest obecnie dzielnicą Wałbrzycha położoną 7 km na północ od centrum miasta, przy drodze nr 35 do Świebodzic. Ruina Starego Książa położona jest na południowy wschód od zamku Książ. Znajduje się ona na sąsiednim wzgórzu, na drugim brzegu rzeki Pełcznicy.

         Aby najłatwiej  się do niej dostać należy jadąc od Świebodzic do Wałbrzycha, za tablicą z nazwą miasta Wałbrzych skręcić w prawo, w ulicę Zdrojową, którą dojedziemy do żółtego kościoła. Za kościołem skręcamy w prawo w ulicę Zakole i następnie jedziemy przez osiedle nowych domków jednorodzinnych. Na końcu osiedla zostawiamy samochód i wychodzimy na wielką polanę, na środku której skręcamy w prawo kierując się ku linii lasu. Po dotarciu do lasu idziemy jego skrajem do rozgałęzienia szlaków. Tu wchodzimy w las i trzymając się żółtego szlaku po ok.10 minutach dotrzemy do ruin. 

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

 • Relikty fosy

 • Relikty fosy

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Ruiny domów zamkowych

 • Ruiny domów zamkowych

 • Ruiny domów zamkowych

 • Ruiny domów zamkowych

 • Ruiny domów zamkowych

 • Portal

 • Ruiny domów zamkowych

 • Ruiny baszty

 • Ruiny baszty

 • Ruiny zamku

 • Ścieżka do punktu widokowego

 • Ścieżka do punktu widokowego

 • Punkt widokowy

 • Zamek w Książu

 • Zamek w Książu

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Punkt orientacyjny - żółty kościół