Książęcy dwór w Strzelinie, znany pod nazwą „Dom Książąt Brzeskich” został zbudowany około 1585 roku, prawdopodobnie przez pochodzącego z Legnicy budowniczego Hansa Lucasa. W roku 1600 założenie zostało przebudowane w stylu renesansowym. Wnętrza wykańczane były w latach 1607-12 z inicjatywy księcia brzeskiego Jana Chrystiana. W roku 1766 przebudowano dach budynku na dwuspadowy, likwidując okazałe manierystyczne szczyty i facjaty.

Jest to dwukondygnacyjna budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta dachem dwuspadowym z czterema potężnymi lukarnami od frontu. Boczne elewacje zwieńczono renesansowymi szczytami. W jednym z narożników na wysokości piętra znajduje się nadwieszony, cylindryczny wykusz, wsparty na konsolach, przykryty dachem stożkowym. Założony na rzucie prostokąta, z dobudowanym prostokątnym ryzalitem klatki schodowej przy elewacji tylnej, wzniesiony z łamanego granitu z użyciem cegły. Elewacje pierwotnie pokryte były dekoracją sgraffitową, obecnie na elewacjach widoczne są pozostałości tynków, szczyty tynkowane. Przy północno-wschodnim narożu budynku zachowany jest kamienny mur z bramą, prowadzącą na teren klasztoru.

Dwór był wielokrotnie przebudowywany. W latach 1826-1945 w budynku mieściła się siedziba sądu królewskiego. Po II wojnie światowej mieścił się w nim Urząd Podatkowy. Potem został opuszczony i uległ dewastacji. W latach 90-tych rozpoczęła się jego restauracja która trwa do dziś. W czasie odbudowy zrekonstruowano dach ze szczytami i facjatami nawiązującymi do widoku znanego z przekazów ikonograficznych, pochodzących z ok. połowy XVIII wieku.

Strzelin jest położony 36 km na południe od Wrocławia, przy drodze nr 395 do Ziębic. Dwór znajduje się przy ulicy Książąt Brzeskich.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Fasada

  • Renesansowe szczyty

  • Portal wejściowy