Źródła pisane poświadczają istnienie zamku w Szaflarach w 1338 roku. Wymieniony jest również ówczesny burgrabia, Piotr ze Słupi, a treść przekazu świadczy że zamek był w królewskich rękach. Nie jest zanany fundator średniowiecznej warowni ( prawdopodobnie byli to cystersi z Ludźmierza ) wzniesionej na wapiennym występie skalnym. Szczyt wzgórza był obwiedziony murem obronnym, poprowadzonym po jego krawędziach. Wejście prowadziło od zachodu przez most przerzucony nad fosą odcinającą cypel od reszty wzgórza. Wewnątrz muru obwodowego stała wolno stojąca wieża mieszkalna na planie kwadratu. Na przełomie XV i XVI wieku zamek został opuszczony i popadł w ruinę.

         W XIX wieku na fundamentach wieży Uznańscy, ówcześni właściciele majątku wznieśli murowany pawilon. Obecnie stoi tu dom letniskowy nawiązujący w znacznej mierze do formy pawilonu.

         Szaflary są położone 15 km na północ od Zakopanego przy drodze nr 47 do Nowego Targu. Zamkowa skała znajduje się 200 m po lewej stronie drogi, za torami kolejowymi, tuż przy stacji Szaflary

         Zdjęcia wykonano w maju 2005 roku.

  • Skała zamkowa

  • Widok ze wschodu

  • Widok z południa

  • Obecny dom na szczycie