Murowany zamek w Szydłowie zbudował król Kazimierz Wielki, o czym wspomina  Jan Długosz w swojej kronice, natomiast Janko z Czarnkowa  wspomina o otoczeniu miasta murami obronnymi. Zamek powstał na planie wydłużonego wieloboku o wymiarach 60 x 110 metrów i powierzchni przekraczającej 7000 m2. Składał się on z dwóch członów: północnego, czyli części administracyjnej i południowego, czyli rezydencji królewskiej. Głównym elementem zespołu zamkowego był pałac zwany salą rycerską, ustawiony prostopadle do murów obwodowych i zamykający dziedziniec od południa. Była to piętrowa budowla zbudowana z kamienia na planie prostokąta o wymiarach 34,8 x 12,8 metrów. Na każdej z kondygnacji znajdowały się dwa pomieszczenia, a po stronie południowej znajdował się ryzalit, prawdopodobnie mieszczący kaplicę. Prawdopodobnie budynek posiadał dwuspadowy dach. W północno-zachodnim narożu zamku stały pierwotnie dwie cylindryczne, kamienne wieże o średnicach 10,7 i 10,6 metra, rozebrane w XV wieku. Na ich miejscu wzniesiono w XV wieku budynek zwany Skarbczykiem, do którego później dobudowano prostokątny budynek z przyporami. W 1528 roku podwyższono Skarbczyk o jedną kondygnację. Budynek administracyjny zamku umiejscowiony był w północnym narożniku dziedzińca. Posiadał on także dwie kondygnacje a przyziemie podzielone było na trzy komnaty. Wjazd do zamku znajdował się we wschodnim odcinku murów od strony miasta. Warownię przebudowywano w XV wieku, a następnie dwukrotnie w XVI wieku, co było związane z pożarami, które miały tu miejsce w 1528 i 1544 roku. W XVII wieku zamek ponownie przebudowywano po pożarze z 1630 roku i zniszczeniach z okresu potopu szwedzkiego. Powstał wtedy również nowy budynek bramny.

         Mimo kolejnej odbudowy w 1723 roku przez starostę Józefa Załuskiego, pod koniec XVIII wieku zamek popadł w ruinę i został opuszczony. W 1822 roku relikty zamku zostały przeznaczone do rozbiórki, lecz szczęśliwie ocalały. Po II wojnie światowej w 1946 roku zrekonstruowano mury obwodowe z blankami od strony zachodniej. Jednocześnie mury domu dużego zostały podniesione i zwieńczone krenelażem. Później jeszcze odbudowano Skarbczyk i przeznaczono go na niewielkie muzeum. Ostatnie prace ratownicze rozpoczęto w 1999 roku pod kierunkiem Leszka Kajzera.

         Szydłów jest położony około 45 km na południowy-wschód od Kielc, przy drodze nr 765 z Chmielnika do Staszowa. Zamek jest położony na skarpie wzniesienia opadającego ku dolinie rzeczki Ciekącej.

         Zdjęcia wykonano w lutym 2010 roku.

 • Mur obronny

 • Sala Rycerska

 • Sala Rycerska

 • Sala Rycerska

 • Sala Rycerska

 • Skarbczyk

 • Skarbczyk

 • Budynek bramny

 • Budynek bramny

 • Budynek bramny

 • Kartusz herbowy