Murowany zamek w Trzcińcu zwany Wronów, został wzniesiony przed 1262 rokiem, prawdopodobnie z fundacji rodu Oppalów. Wymieniony jest w dokumencie inwentarzowym pobliskiego klasztoru Marienthal (zał. w 1234 r.) przez króla Czech, Przemysła Ottokara II. Zamek znany wówczas jako Castellum Ronau co niektórzy badacze tłumaczą jako pochodzące od starosłowiańskiego Hron czyli dosłownie wrona. 

Warownia zbudowana z kamienia na wzgórzu na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, miała plan nieregularny. Była ona otoczona kamiennym murem i składała się z dwunastometrowej, czworobocznej wieży, budynku mieszkalnego i zabudowy gospodarczej. Na dziedzińcu była wykuta w skale studnia o głębokości 50 metrów. Wjazd do warowni prowadził od południowego wschodu.

W XIV wieku zamek często zmienia właściciela, m.in. na przełomie XIII i XIV wieku należy do Zdzisława z Lipy, następnie od1318 roku warownię przejął książę jaworski Henryk I, który w 1328 roku wymienił te ziemie na Hradec Kralowe i Trutnow z czeskim królem Janem Luksemburczykiem. Później zamek należy do cesarza Karola IV, następnie do rady miejskiej Żytawy, księcia zgorzeleckiego Jana i na końcu do Anzelma von Ronow. Zamek został zdobyty i zniszczony w 1399 roku przez mieszczan z pobliskiej Żytawy i od tego czasu opuszczony zaczął popadać w ruinę.

Dziś już niestety trudno jest odtworzyć pierwotny wygląd zamku. Pozostawiona sama sobie ruina, niszczała przez kolejne lata i wieki, dostarczając budulca okolicznym mieszkańcom. Obecnie z zamku pozostało bardzo niewiele. Fragment murów, studnia, część piwnic. Wprawne oko wciąż jeszcze wypatrzy przebieg fosy okalającej zamek. Niestety współcześni wandale spalili tablice informacyjną. Ktoś tez urządził tu sobie wysypisko samochodowych odpadów.

Trzciniec jest położony 5 km na północ od Sieniawki, przy drodze nr 354 do Zgorzelca. Ruiny znajdują się na wzgórzu wznoszącym się na prawym brzegu Nysy Łużyckiej , przy ul. Lipowej 5.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Ocalały fragment muru.

  • Z lewej ul. Lipowa

  • Ostatni dom przy Lipowej. Ruiny znajdują się 200 metrów dalej.