Renesansowy zamek w Trzebiatowie powstał w 1560 roku w wyniku przebudowy klasztoru norbertanek, założonego około 1285 roku przez księżnę Anastazję, wdowę po księciu pomorskim Bogusławie I.  W XVI wieku zakon trzebiatowskich norbertanek został sekularyzowany, a budynki poklasztorne przejęli książęta pomorscy z dynastii Gryfitów.To z ich inicjatywy nastąpiła wspomniana przebudowa. Rozebrano wtedy krużganki klasztorne i fasadę skrzydła wschodniego, stawiając ją ponownie od podstaw. Powiększono również skrzydło wschodnie. Od 1619 roku zamek był rezydencją księżnej Zofii von Schleswig-Holstein, wdowy po księciu pomorskim Filipie II. Po jej śmierci zamek przez pewien czas był opuszczony i uległ dewastacji, a następnie przeszedł na własność elektorów brandenburskich.

         Po pożarze w 1679 roku nastąpiła kolejna przebudowa rezydencji. W 1690 roku na miejscu rozebranego kościoła klasztornego wzniesiono nowe skrzydło, w którego przyziemiu umieszczono stajnie, a na piętrze sale reprezentacyjne. W wyniku tych przebudów postała trzyskrzydłowa, barokowa rezydencja. W XVIII wieku przeprowadzono kolejną, barokowo-klasycystyczną przebudowę na siedzibę księcia Fryderyka Eugeniusza Wirtemberskiego, która zatarła całkowicie relikty średniowieczne. Przy pałacu założono ogród w stylu francuskim. W latach 1785-90 w rezydencji mieszkała Maria z Czartoryskich Wirtemberska, jej gościem bywał malarz Jan Rustem, autor malowideł pałacowych. W latach 1797-1811 pałac trzebiatowski był w posiadaniu gen. Gebharda von Bluchera. Później na licytacji kupił go burmistrz Trzebiatowa, Brummer, który zdecydował się na rozbiórkę części obiektu. Rozebrano wówczas skrzydło południowe. W efekcie tej przebudowy powstała bryła dzisiejszego, dwuskrzydłowego pałacu, na rzucie litery „L”.

         W 1855 roku budynek kupił Urząd Ziemski przeznaczając pałac na biura i mieszkania. Przebudowano wówczas fasadę skrzydła głównego, a wnętrza podzielono na szereg małych pomieszczeń, likwidując przy tej okazji barokowy wystrój. Po I wojnie światowej obiekt został przystosowany na potrzeby szkoły rolniczej. Po 1945 mieściły się w nim różne instytucje. Był m.in.: koszarami, siedzibą urzędów i kamienicą mieszkalną. Od 1989 w jego wnętrzach mieści się Biblioteka Publiczna i Trzebiatowski Ośrodek Kultury. 

         Trzebiatów jest położony około 24 km na zachód od Kołobrzegu, przy drodze nr 102 do Świnoujścia. Zamek-pałac znajduje się w obrębie Starego Miasta, na południowy-wschód od Rynku.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2010 roku.

  • Widok od frontu

  • Korpus główny

  • Skrzydło

  • Elewacja frontowa korpusu

  • Korpus i skrzydło

  • Widok od Odry

  • Widok od Odry

  • Elewacja tylna skrzydła