Zbudowany najprawdopodobniej pod koniec XIII lub na początku XIV wieku,z kamienia i cegły zamek typu wieży mieszkalnej w Trzebielu, był zapewne siedzibą wójta lub innego pełnomocnika feudała.

Była to dwukondygnacyjna budowla wzniesiona z kamienia polnego i cegły na zaprawie wapiennej, na rzucie prostokąta o wymiarach 13×11,5m, a grubość ścian sięga 1 m. Pierwotnie budynek posiadał trzy kondygnacje zamknięte dwuspadowym dachem, pokrytym dachówką. W elewacjach, na różnych wysokościach, znajdują się otwory okienne, obecnie prostokątne i kwadratowe, pierwotnie zamknięte łukiem odcinko­wym. W przyziemiu elewacji frontowej widoczne jest wejście do wieży, zamknięte łukiem półokrągłym. We wnętrzu wieży, przez wszystkie kondygnacje biegnie klatka schodowa, a po jej obu stronach znajdują się po dwa pomieszczenia. Natomiast ostatnią kondygnację stanowiło jedno pomieszczenie. Schody na kondygnacje, oraz podłogi na parterze i piętrze zbudowano z cegły połączonej zaprawą wapienną.

Trzebielem władał ród von Hackenborn, który skoligacił się z żarskimi Prominitzami i zapewne ten pierwszy ród był fundatorem budowli. Wieża była przebudowana w XVI wieku, o czym świadczą ślady po przemurowaniach otworów okiennych i wejściowych, widoczne na elewacjach zewnętrznych. Po wojnie nieużytkowany i nieremontowany obiekt popadł w ruinę. Ze względu na spękania murów i katastrofalny stan więźby dachowej obniżono go do wysokości drugiej kondy­gnacji. Dziś budowla, służąca również niegdyś za więzienie, zwieńczona jest dachem dwuspadowym.

Trzebiel jest położony 21 km na zachód od Żar, przy drodze nr 12 do przejścia granicznego z Niemcami w Łęknicy. Wieża znajduje się przy ulicy Zamkowej nieopodal ruin pałacu.

Zdjęcia wykonano w maju 2023 roku.