Renesansowy zamek w Trzebieszowicach zbudowano w latach 1550-1625 na ruinach średniowiecznej warowni. Pierwotna siedziba rycerska była budowlą kamienno-drewnianą o charakterze obronnym. Do naszych czasów z tamtej budowli przetrwały fragmenty kamiennych ścian w piwnicach. Fundatorem  nowego założenia był ród von Riechenbach. Do dziś przetrwały ślady dawnych właścicieli pałacu. Nad zewnętrznym portalem drzwiowym we wschodnim skrzydle pałacu umieszczono herb rodu Reichenbachów, otoczony wieńcem symbolizującym zaślubiny. Po bokach herbu umieszczono datę 1613, a także inskrypcje: CHRISTOF FRIEDRICH REICHENBACH (z lewej), oraz GE(?)…P(R)GE VND HAV(N)S(E) GEBRIELE (z prawej). Również na owym skrzydle, ale od strony rzeki, pod balkonem umieszczono podwójny herb upamiętniający ślub prawdopodobnie jednego z właścicieli pałacu z rodu von Reichenbachów. Na okazałej, kamiennej płycie widnieje rok 1583 wskazujący datę ślubu. Obydwa herby wpisane w wieniec. Po lewej stronie znajduje się herb z inskrypcją: SVRBG (S. von Reichenbach Biele(?) G.), a po prawej: RMVR (R. M. von Retschin).

         Pod koniec XVII wieku zamek przeszedł w ręce francuskiego rodu Wallis, zamieszkałego w Irlandii. W 1689 roku rozpoczęto przebudowę zamku, zapewne na polecenie Georga Oliviera barona von Wallis. Powstał wówczas nowy budynek zamku ze stajniami i dwupiętrową oranżerią oraz nową wieżą. Budynek o rozczłonkowanej bryle zawierał dziedziniec z dwukondygnacyjnymi arkadami. W 1783 roku majątek kupił hrabia Ludwik Friedrich von Schlabendorf.

         W latach 1903-05 nastąpiła kolejna przebudowa przez następnych właścicieli, ród Chamare-Harbuval, który przejął rezydencję po Schlabendorfach. Powstał wówczas wspaniały salon wyłożony boazerią w stylu secesji, z którego prowadzi wejście na balkon widokowy. W salonie stoi ceramiczny piec, do którego przylegają ceramiczne ławy. Najbardziej zachwycają jednak w tym wnętrzu drzwi z secesyjnym ornamentem na którym wyrzeźbiono panią tego zamku. Do salonu prowadzi wejście z korytarza, z którego rozpościera się widok na dawny dziedziniec zamkowy. Dziedziniec w XIX wieku nakryto podwójnym szklanym dachem. Zachowała się do dziś jednoprzestrzenna, piękna klatka schodowa. Jej ściany wyłożone są drewnianą boazerią o strukturze neoklasycystycznej zdobionej detalami w stylu neorenesansu i neobaroku – w centralnym miejscu umieszczono herb hrabiowski rodu. Na drugiej kondygnacji uwagę przyciągają trzy pomieszczenia: sala z rokokowymi sztukateriami oraz od strony parku dwa secesyjne saloniki, a w nich intarsjowane drzwi z płaskorzeźbą głowy kobiety (podobno młodej właścicielki pałacu Wandy von Harbuval-Chammaré) zaprojektowanej przez Alfonsa Muchę. Założono fontannę, centralne ogrzewanie, urządzono ogród zimowy z roślinami tropikalnymi. Obecnie w zamku mieści się czterogwiazdkowy hotel „Zamek na Skale”.

         Trzebieszowice są położone 17 km. na południowy-wschód od Kłodzka przy drodze nr 392 do Lądka Zdroju. Zamek znajduje się po lewej stronie szosy na skarpie, na prawym brzegu rzeki Biała Lądecka.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Elewacja frontowa z wieżą

  • Boczne skrzydło

  • Elewacja frontowa z wieżą

  • W dole rzeka

  • Widok od Białej Lądeckiej

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna

  • Wieża wtopiona w skrzydło