Budowę murowanego zamku w Uchaniu rozpoczął w 1484 roku Paweł Jasieński herbu Gozdawa, ówczesny kasztelan sandomierski, który od króla Kazimierza Jagiellończyka uzyskał prawa miejskie dla rozwijającej się osady. Jasieński umierając zostawił trzech nieletnich synów, którzy zmarli bezpotomnie.

Niewielkie założenie, które zostało dokończone przez jednego z synów, składało się z budynku mieszkalnego, założonego na planie prostokąta i cylindrycznej baszty w narożu północno-zachodnim. W 1570 roku majątek przeszedł w ręce Uchańskich herbu Radwan, którzy rozbudowali zamek dostawiając skrzydło zachodnie do istniejącego budynku,  oraz otaczając dziedziniec czworobokiem murów obwodowych. Brama znajdowała się w północnej kurtynie murów.

W 1590 roku Helena Uchańska wniosła zamek w posagu Mikołajowi Daniłłowiczowi herbu Sas. Rodzina ta w XVII wieku przebudowała zamek w barokową rezydencję. Powstało wtedy czteroskrzydłowe założenie, flankowane czterema basztami narożnymi z budynkiem bramnym poprzedzonym szyją bramną. W rękach Daniłłowiczów rezydencja znajdowała się do drugiej połowy XVIII wieku. W 1786 roku zamek był już opustoszały i całkowicie zrujnowany. W 1810 roku ruiny zamku całkowicie rozebrano, a pozyskany materiał użyto do budowy gorzelni i browaru. Do dziś na powierzchni ziemi nie zachowały się żadne relikty założenia.

W drugiej połowie XIX wieku majątek należał do rodziny Szydłowskich. W 1874 roku Feliks Szydłowski wzniósł na wzgórzu zamkowym murowany dwór. Była to parterowa budowla z użytkowym poddaszem, wzniesiona na rzucie litery H, nakryta dwuspadowymi dachami. Obecnie dwór, który spłonął w 2008 roku znajduje się w stanie ruiny, pozbawiony jest dachu. W latach 1959-60 Wiktor Zin prowadząc badania na terenie zamku odkrył spod warstwy ziemi jego fundamenty.

Uchanie jest położone 35 km na wschód od Krasnegostawu, przy drodze nr 846 do Teratyna. Zamek był położony na wzgórzu wcinającym się w dolinę rzeczki Uchańki, na południowy-zachód od zabudowań wsi, przy ul. Zamkowej.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Ruiny dworu