Zamek w Urazie został wzniesiony po roku 1466, prawdopodobnie przez Krzysztofa von Skoppa na miejscu wcześniejszej warowni. Założenie powstało na planie trójkąta równobocznego o boku liczącym około 30 m i było otoczone nawodnioną fosą i bliżej nieznanymi fortyfikacjami. Wjazd znajdował się w osi skrzydła północnego. Około roku 1630 budowla została podwyższona o dwie kondygnacje i nakryta stromym, trójpołaciowym dachem. Od strony północnej przy dobudowanym trakcie wzniesiono dwie wieloboczne wieże, zwieńczone barokowymi hełmami. W 1810 roku usunięto obwarowania otaczające siedzibę.

         W XIX wieku rezydencję przebudowano w stylu neogotyckim likwidując elementy starszego wystroju oraz usunięto jedną z wież, pozostawiając jedynie zachodnią. Zamek spłonął w 1945 roku i został zabezpieczony jako trwała ruina w 1956 roku. Obecnie został kupiony przez prywatnego inwestora i jest w trakcie odbudowy.

         Uraz jest położony na prawym brzegu Odry, 25 km. na północny-zachód od Wrocławia przy drodze nr 341 do Brzegu Dolnego. Zamek znajduje się w centrum miejscowości.

         Zdjęcie wykonano w maju 2004 roku.

  • Widok zza fosy