Eklektyczny pałacyk Rusieckiego w Warszawie został zbudowany w 1912 roku, z fundacji warszawskiego kolekcjonera – Stanisława Ursyna Rusieckiego. Pałacyk znajduje się w podwórzu, tuż za kamienicą zbudowaną w tym samym okresie, która miała dla właściciela charakter dochodowy, w pałacyku zaś przechowywał zbiory (miniatury, malarstwo, rękopisy, starodruki, porcelanę, ryciny, tkaniny, militaria). Najprawdopodobniej twórcą obydwu budowli była spółka budowlano-architektoniczna Józefa Napoleona Czerwińskiego i Wacława Heppena.

Piętrowa, podpiwniczona budowla została zbudowana na planie prostokąta i nakryta mansardowym dachem z lukarnami. Wejście główne usytuowane w jednoosiowym ryzalicie obudowane jest kolumienkami wspierającymi balkon, zaś na samej górze znajduje się herb Rawa rodziny Rusieckich. Wnętrza budynku są bogato zdobione motywami heraldycznymi rodziny właściciela. Od zachodu do posesji przylegał niewielki ogródek z fontanną i tarasem.

W roku 1914, na skutek zmian granic i zawieruchy I wojny światowej, Ursyn-Rusiecki stracił swoje majątki i musiał przeznaczyć na wynajem lokale w wykańczanym jeszcze domu. W roku 1932 sprzedał zadłużoną nieruchomość Ludwikowi i Marii Pannenko. Na parterze pałacyku umiejscowiła się prywatna klinika położnicza „Sano”, będąca spółką wybitnych położników warszawskich (Maria Kasperowiczowa, Zofia Garlicka, Piotr Smolaga, Ludwik Jaźwiński, Władysław Janczewski, Józef Jankowski). Klinika istniała do 1944 roku. Właściciel zmarł w czasie wojny i został pochowany na terenie posesji. Ekshumacji dokonano po wyzwoleniu. W roku 1944 pałacyk miał być podarowany, zgodnie z wolą Rusieckiego, Polskiej Akademii Umiejętności (która na wzgląd ówczesnej sytuacji politycznej nie miała możliwości przejąć daru). Podczas powstania warszawskiego mieścił się w nim powstańczy szpital. Pałacyk przetrwał wojnę w dobrym stanie. Od 1954 roku mieściła się w nim siedziba Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki (później zaś Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki). Dnia 30.05.2011 roku, Pałacyk Rusieckiego przeszedł w posiadanie Polskiej Akademii Umiejętności.

Pałacyk Rusieckiego znajduje się w Warszawie przy ulicy Lwowskiej 13a. Budowla jest trudnodostępna – znajduje się za zamkniętą bramą.

Zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Zwieńczenie portalu

  • Zwieńczenie ryzalitu