Pierwszy, parterowy dworek przy ul. Mokotowskiej 25 został wybudowany w 1877 roku dla Kazimiery z Kaczyńskich Ćwierczakiewiczowej. W 1907 roku dworek przejął potomek pierwotnego właściciela działki, Mieczysław Kaczyński, który wespół z Wacławem Cywińskim założył tutaj drukarnię, zakład litograficzny oraz wytwórnię toreb. W 1910 roku budynek został wynajęty na siedzibę Zarządu Spółek Cukrowni Lubelskich. Około 1915 roku rozpoczęto prace adaptacyjne związane z przebudową obiektu według projektu Tadeusza Zielińskiego. Niektóre źródła podają, że budynek powstał wówczas całkowicie od nowa. W 1922 roku Zarząd Cukrowni Lubelskich zakupił budynek, a prace przy przebudowie ukończono w 1926 roku.

W ramach prac umieszczony w głębi posesji pałacyk rozbudowano w stylu rokokowym, a od przodu wybudowano dwie piętrowe oficyny zamykające wejście na podwórze. Sam pałac to trzykondygnacyjna, podpiwniczona budowla, wzniesiona na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. W osi ośmioosiowej elewacji frontowej usytuowano dwuosiowy pozorny ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem. Ryzalit jest ozdobiony pilastrami i szerokim balkonem pierwszego piętra z żeliwną balustradą. W osiach – drugiej i siódmej drugiego piętra również znajdują się balkony z żeliwną balustradą. Fasada na wysokości parteru została ozdobiona boniowaniem. Oficyny są podobnie dekorowane jak korpus główny.

W 1935 roku pałacyk został zakupiony przez Mieczysława Broniewskiego, specjalistę z dziedziny cukrownictwa, który zaadaptował budynek na rodzinną rezydencję według projektu Antoniego Jawornickiego. Wówczas nad każdą z oficyn, u podstawy dachu umieszczono rzeźby amorka z towarzystwie zajączków (lewa oficyna) bądź cieląt (prawa oficyna).

Podczas II wojny światowej budynek został zajęty przez gestapo, znajdowały się tutaj również biura zbytu podwarszawskich cukrowni, a prawdopodobnie mieszkali tutaj nadal niektórzy członkowie rodziny Broniewskich. Odremontowany po wojnie pałacyk mieścił między innymi Klub Inteligencji Pracującej Związku Walki Młodych, Centralny Ośrodek Szkolenia Partyjnego PZPR, Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. W 1987 roku wykonany został generalny remont pałacowej elewacji. W 2000 roku budynek odzyskali spadkobiercy dawnego właściciela, którzy następnie odsprzedali budynek obecnemu właścicielowi, którym jest Instytut Adama Mickiewicza.

Pałacyk Zarządu Spółek Cukrowni Lubelskich (potocznie Pałacyk Cukrowników) jest położony w Śródmieściu Południowym, przy ul.Mokotowskiej 25.

Zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

  • Widok od ulicy

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Balkon ryzalitu

  • Lewa oficyna

  • Amorek z króliczkami

  • Prawa oficyna

  • Amorek z cielętami