Pierwsza, drewniana świątynia w Wojsławicach powstała prawdopodobnie w 1440 roku i nosiła wezwanie NMP i Wszystkich Świętych. Obecny murowany kościół pw. św. Michała Archanioła wybudowano w latach 1595-1608 w stylu późnorenesansowym. Fundatorem był Mikołaj Czyżowski. Kościół był kilkakrotnie niszczony przez pożary w latach: 1671, 1736, 1840 i 1915. W czasie I wojny światowej ponownie uszkodzony. Remonty i rozbudowy kościoła wykonywano również wielokrotnie: przed 1648 rokiem, przed 1684 – dobudowano 2 kaplice, w latach 1714-1727, 1736, 1847, 1905-1915 – dobudowano 2 składziki od strony zachodniej, 1915 – dobudowano kruchtę kościelną, 1924-1932 i 1948.

Obecna, jednonawowa świątynia ma dwie kaplice otwarte do prezbiterium arkadami, przy nawie kruchtę, wewnątrz pięć ołtarzy drewnianych. W ołtarzu głównym, późnobarokowym znajduje się figura Chrystusa Ukrzyżowanego z XVII wieku. W ołtarzu bocznym prawym wisi obraz św. Franciszka Ksawerego z XVIII wieku. W kaplicy południowej znajduje się ołtarz z obrazem Matki Boskiej Lewiczyńskiej, a w kaplicy północnej ołtarz z obrazem św. Antoniego. Ołtarze w kaplicach pochodzą z XIX wieku. Natomiast ambona regencyjna pochodzi z I połowy XVIII wieku, chrzcielnica późnobarokowa z przełomu XVII/XVIII wieku a stare organy 10-głosowe, mają prawdopodobnie 300 lat – renowacja ich odbywała się w 1890 i 1974 roku. Na ścianach wisi kilka zabytkowych obrazów z XVI-XVIII wieku, tablice pamiątkowe i epitafia. Obok świątyni znajduje się murowana dzwonnica z I połowy XVIII wieku. Stojąca obok plebania pochodzi z połowy XIX wieku: parterowa, murowana, klasycystyczna, z kolumnowym gankiem od frontu. Z tego samego okresu pochodzi budynek organistówki będący kiedyś szpitalem – przytułkiem dla starców. 

Świątynia wznosi się niedaleko rynku. Wojsławice są położone 30 km na wschód od Krasnystawu, przy drodze nr 846 do Teratyna.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

 • Fasada

 • Szczyt fasady

 • Elewacja południowa

 • Prezbiterium

 • Prezbiterium i kaplica

 • Boczne wejście

 • Kartusz herbowy

 • Dzwonnica

 • Dzwonnica

 • Widok od szosy

 • Ratusz przy rynku