Obecny, gotycki, murowany kościół św. Antoniego Pustelnika w Wozławkach powstał w trzech etapach. W pierwszej fazie budowy, w latach 1370-80 wzniesiono mury korpusu nawowego i zakrystii, następnie, ok. 80 lat później, wzniesiono wieżę, a w trzeciej fazie wykonano szczyty wieży oraz korpusu nawowego. Podczas wznoszenia wieży zlikwidowano szczyt wschodni kościoła. W latach 1727-28 do elewacji południowej kościoła dobudowano kaplicę św. Brunona w kształcie rotundy, której fundatorem był kanonik warmiński Gotfryd von Eulenburg. Polichromię wnętrza kaplicy wykonał Maciej Meyer z Lidzbarka Warmińskiego, który jest również autorem iluzyjnej dekoracji malarskiej w Świętej Lipce. W 1788 roku kaplica została poddana gruntownym pracom remontowym. Konserwację barokowej polichromii kaplicy przeprowadzono w latach 2011-14.

Kościół wzniesiony na planie prostokąta, orientowany, gotycki, murowany z czerwonej cegły użyciem kamienia polnego w partii dolnej, z wieżą dostawioną na osi wschodniej elewacji. Bryła kościoła wsparta przyporami. Korpus nawowy i wieża kryte dachem siodłowym z dachówką ceramiczną. Do elewacji południowej przylega barokowa kaplica św. Brunona wzniesiona na planie centralnym, tynkowana i kryta kopułą z latarnią. Do wschodniej partii elewacji południowej kościoła dobudowana jest gotycka zakrystia. W centralnej części elewacji południowej znajduje się zamurowany otwór wejściowy. Szczyty zachodni korpusu nawowego w znacznej mierze został rozebrany jeszcze w średniowieczu z powodu dostawienia wieży. Szczyt wschodni sterczynowy, artykułowany blendami biegnącymi przez całą jego wysokość. Otwory okienne wtórne, wykonane zapewne w okresie nowożytnym, z tynkowanymi opaskami, wysokie, zamknięte łukiem odcinkowym. Wieża kościoła czterokondygnacyjna, o nierównych kondygnacjach, artykułowana blendami różnej wysokości, zwieńczona szczytami sterczynowymi wschodnim i zachodnim. W przyziemiu wieży znajduje się ostrołukowy portal.

Do najcenniejszych elementów wyposażenia wnętrza należą: barokowy ołtarz główny z 1725r. wykonany w warsztacie Krzysztofa Peukera z Reszla, pochodząca z tego samego roku ambona, obudowa chrzcielnicy z XVII w. oraz dwa barokowe ołtarze boczne. Najstarszym obiektem zachowanym we wnętrzu kościoła jest późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej z ok. 1520 roku. Przed kilku laty staraniem proboszcza i parafian wyremontowano dach świątyni i zamontowano kuranty. Obecnie co godzinę słychać z kościoła muzykę odgrywaną na dzwonkach. Tuż przy kościele znajduje się cmentarz parafialny z licznymi nagrobkami dawnych mieszkańców Wuslack.

Wozławki są położone 16 km na południe od Bartoszyc, przy drodze nr 57 do Bisztynka.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2023 roku.

  • Kościół i kaplica św. Brunona

  • Kaplica św. Brunona