Barokowa Aula Leopoldyńska została pomyślana jako główne reprezentacyjne pomieszczenie nowo wznoszonego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1728–32. Nazwę nadano na cześć fundatora uniwersytetu, cesarza rzymskiego Leopolda I Habsburga.

Lekko trapezowate wnętrze podzielone jest na podium i audytorium. Nad wejściem umieszczono emporę muzyczną, ozdobioną stiukową balustradą z popiersiem i herbem ówczesnego dyrektora Urzędu Zwierzchniego Jana Antoniego Schaffgotscha oraz stropowym freskiem z alegorią Silesii (Śląska) siedzącej na tronie w otoczeniu Viadrusa (Odry) i Wratislavii (Wrocławia). W centrum podium znajduje się grupa rzeźbiarska z Leopoldem I na tronie. Obok niego znajdują się personifikacje Roztropności (starzec z lustrem) i Zapobiegliwości (kobieta z ulem); poniżej cesarza odrzucone przez niego alegorie Zwady (kobieta z włosami w nieładzie) i Głupoty (młodzieniec z oślimi uszami). Po obu stronach podium, pod kolumnami, są rozmieszczone posągi jego synów i także cesarzy: Józefa I oraz Karola VI. Przed nimi stoją stalle i loże kanclerza (południowa część) i rektora (północna część). Na stropie znajduje się fresk z poświęceniem uczelni Matce Boskiej. Nad audytorium wielki alegoryczny fresk ilustruje apoteozę Mądrości Bożej, źródła wszelkiej wiedzy oraz personifikacje ówczesnych nauk i sztuk. Mniejsze freski we wnękach okiennych przedstawiają starożytnych i nowożytnych (do XVII wieku) uczonych. Na ścianie wisi szesnaście portretów osób zasłużonych dla zakonu jezuitów oraz w pierwszych etapach budowy i działania uczelni. Osiem z tych portretów skradziono w 1997 roku, odzyskano tylko dwa, a resztę zastąpiono kopiami powstałymi po kradzieży. Przy ścianach stoją loże profesorskie. Niezwykle bogaty jest portal wejściowy do auli, z bogato rzeźbionym drzwiami. Podłoga sali wyłożona jest marmurowymi płytami. Bardzo bogate dekoracje stiukowe wykonał bawarski artysta Franz Mangoldt, freski Johann Christoph Handke, a rzeźby drewniane Christoph Hollandt.

Aula Leopoldyńska zwana również Leopoldina jest obecnie wykorzystywana głównie jako część muzeum uniwersyteckiego, a także jako miejsce obchodzenia głównych uroczystości uczelni.

Uniwersytet Wrocławski znajduje się na północ od Rynku, nad Odrą, przy ul. Grodzkiej.

Zdjęcia wykonano w październiku 2017 roku.

  • Podium

  • Fresk nad podium

  • Aula

  • Fresk na sklepieniu