Pierwotny dwór leżący na lewym brzegu Odry we Wrocławiu wzniesiono w drugiej połowie XIII wieku, być może z inicjatywy Henryka I Brodatego. Po śmierci jego syna Henryka Pobożnego dwór lewobrzeżny objęła wdowa, księżna Anna, mieszkając w nim aż do śmierci w 1265 roku. W okresie tym na terenie grodu istniało już budownictwo murowane, o czym świadczy wzmianka z roku 1253, mówiąca o ceglanej wieży. Przypuszczalnie najstarszy trzon zespołu obronnego skupiony był wokół trójkątnego dziedzińca i składał się z pałacu, kuchni oraz budynków dworu z cylindryczną wieżą. Północnym obwodem przylegał on do Odry, a od zachodu i południa otaczały go tereny podzamcza, w którego zabudowie znajdowały się m.in. dalsze dwie cylindryczne wieże. Po 1300 roku dwór został częściowo ufortyfikowany.

         Mimo, że następcy Henryka IV rezydowali stale w tym dworze to nie miał on statusu oficjalnej siedziby książąt. W latach 1346-78 z inicjatywy cesarza Karola IV Luksemburskiego, rozbudowano warownię, m.in. wzniesiono potężną wieżę, zwieńczoną bogatym hełmem flankowanym czterema bocznymi wieżyczkami. W tym czasie powstały także trzy wieże oraz budynki mieszkalne, cały zespół zamkowy uzyskał kształt pięcioskrzydłowego założenia z trzema dziedzińcami o nieregularnych kształtach. Przebudowie uległa istniejąca brama, którą nazwano Cesarską. Późniejsze przebudowy nie zmieniły już ogólnego rozplanowania obiektu.

         W 1659 roku nastąpiła likwidacja zamku, który został przekazany przez cesarza Leopolda I jezuitom, którzy utworzyli tu kolegium. Po uzyskaniu w 1670 roku tytułu własności jezuici rozpoczęli rozbiórkę istniejących budynków i na ich miejscu postawili nowe gmachy. W latach 1688-89 na miejscu skrzydeł południowego i części wschodniego wzniesiono kościół, w 1728-29 roku skrzydło zachodnie, środkowe oraz stajnia ustąpiły miejsca nowemu gmachowi akademii. Skrzydło północne rozebrane zostało najpóźniej bo w 1851 roku.

         Jedyną wolnostojącą pozostałością zamku jest obecna zakrystia kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus. Oprócz niej w wielu częściach zespołu akademii wykorzystano istniejące mury dawnego zamku. Obecnie pozostałości lewobrzeżnego zamku znajdują się dziś pod barokowymi budowlami Uniwersytetu Wrocławskiego.

         Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego. Uniwersytet kryjący relikty zamku znajduje się przy placu Uniwersyteckim 1.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

 • Zakrystia kościoła

 • Zakrystia kościoła

 • Zakrystia kościoła

 • Kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus

 • Kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus

 • Wnętrze kościoła

 • Wnętrze kościoła

 • Wnętrze kościoła

 • Wnętrze kościoła

 • Budynki uniwersyteckie

 • Budynki uniwersyteckie

 • Budynki uniwersyteckie

Nowe zdjęcia wykonano w październiku 2017 roku.

 • Nawa